Companies

Sortert alfabetisk

A - D

 • AME Offsore Solutions

  AME provides equipment and services for mobile offshore drilling units between mudline and crown.

  We do streamlined drilling, completion and well intervention activities.

  Les mer...
 • Animera

  Animasjon til akvakultur, oljenæring og forskning.

  Les mer...
 • AOF Fagskolen

  Om AOF Fagskolen

  Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

  Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen er praksisnær slik at kompetansen du tilegnes kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

  AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

  AOF Fagskolen har et bredt utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider. Vi vil sørge for at alle våre studenter får starte på, og fullføre sine utdanninger.

  Les mer...
 • Artic Fish
 • Atlas Cerno

  For the complete range of specialist recruitment and HR services in the Energy and Marine industries

  Les mer...
 • Auxios

  Auxios develop sensor systems for aquaculture that detect lice and other visible diseases to improve fish health.

  The company also develope smart autopilots for ships. Many ships have autopilots, but they there are no affordable product on
  the market that senses what is happening around the ship to navigate
  safely. We work to provide safe, less boring, fast, cheap and energy
  efficient journeys at sea.

  Les mer...
 • Axis

  Axis is an independent energy consultancy providing Well Operations and Well and Reservoir Studies to the global energy industry.

  For more than 20 years Axis has delivered specialist well and reservoir expertise - from exploration, appraisal and the initial phases of field concept design, through to complete field development planning, well operations, production / reservoir management, decommissioning and well abandonment.

  Since 2014 we’ve also provided low carbon services, supporting industry leading CCS projects. Leveraging our transferable subsurface and wells skills, our CCS knowledge and experience provides our clients with high quality CCS support during all stages of store development.

  For further information, please visit our website

  Les mer...
 • Aqua Kompetanse

  Hos oss jobber autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer og andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. Vi utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann: Miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter.

  Les mer...
 • Aqua Next

  Norge er og skal bli verdensledende på havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Konferanse «Ny havbruksteknologi – flytende produksjon i sjø og havbruk til havs» i 2022 samlet over 300 deltakere. Den ble arrangert i regi av havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB. i 2023 har konferansen fått navnet AquaNext, og er etablert som et eget selskap. Konferansen arrangeres 8. og 9. november 2023 på Clarion Hotel Air i Stavanger.

  På konferansen møtes ledende teknologi- og havbruksaktører til to dager med faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står i fokus.

  Norge har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. En satsing på nye produksjonsmetoder gir muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.

  Les mer...
 • Aqua Pharma Group

  Aqua Pharma develops and delivers disease prevention and control systems for a diverse range of aquaculture segments. Our concepts and innovations ensure minimal environmental impact and maximum animal welfare. In doing so, we contribute to the successful scaling of sustainably managed fish and shrimp, to meet the growing demand for healthy proteins. Our treatments are available worldwide in all major aquaculture countries. post@aqua-pharma.com

  Les mer...
 • Balcoo

  Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Vi er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft. Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter og nærmere 900 ansatte.  

  Les mer...
 • Baseline Energy

  Baseline Energy helps people and businesses to take smart energy decisions, saving energy and using the energy infrastructure in a more efficient way.

  Les mer...
 • Blue Lice

  Blue Lice har utviklet et forebyggende system som fanger lakselusen før den når inn til oppdrettsanleggene og fisken.

  Blue Lice fanger lakselus i larvestadiet før den setter seg på laksen. Systemet installeres på rammefortøyningen på oppdrettsanlegget, som et slags gjerde, og fanger lakselus kontinuerlig i vannmassene. På denne måten reduseres nivået av lakselus på anlegget og påslaget vil bli mindre.

  En forebyggende reduksjon av lakseluslarver fører til reduserte kostnader i forbindelse med behandlinger og bedre kontroll.

  Systemet påvirker ikke laksen og øker fiskevelferden ved at fisken utsettes for mindre håndtering og færre behandlinger gjennom laksens vekstsyklus.

  Les mer...
 • Blue Planet

  Blue Planet AS ble etablert i 2004 av aktører som brenner for havbruksnæringen. Selskapet har helt siden oppstarten vært en ressurs for å videreutvikle næringen i fellesskap, men også til å bidra til å realisere enkeltprosjekter, hvor man har behov for ekstern spesialkompetanse.

  Blue Planet AS hjelper havbruksnæringen til aktiviteter som dokumenterer næringens bærekraft og bidrar til å videreutvikle aktører i verdikjeden i en mer miljøvennlig retning.

  Totalt består eiernettverket av 30 bedrifter, hvor eierskapet er del mellom 60% private bedrifter og 40% offentlige organisasjoner.

  Les mer...
 • BluePlanet Academy

  BluePlanet Academy is the world's largest e-learning platform on aquaculture. Hundreds of videos and a variety of online courses on related topics. This is your number one portal for knowledge on how to do aquaculture. For Salmon alone, the platform contains over 350 instructional movies showing how the production of salmon takes place. We are currently developing the Tilapia module and will soon start on other species as well. Please don't hesitate to contact us for more information.

  Les mer...
 • Braaten.Technology

  Braaten.technology has developed and patented a weight cell that ensures heavy lifting under water. The SLM, Subsea Load Monitor, is an underwater cableless weight cell wich is not affected by hydrostatic pressure and will display an accurate weight, regardless of the depth at which it would work.

  This means that the ROV can execute the subsea lifting operation with pinpoint precision and with redused use of thrusters.

  Les mer...
 • Cargill

  Cargill etablerte seg i Norge i 2015 med oppkjøpet av EWOS, en verdensledende produsent av fôr til laks. Cargill har ca. 350 ansatte på åtte lokasjoner i Norge, inkludert fôrfabrikker og et avansert forskningssenter.

  Cargill Har Aktivitet I Norge PÅ FØlgendefelt

  Fôr og ernæring

  Forskning og utvikling

  Les mer...
 • Capa kinoreklame

  CAPA er Norges eldste og mest kompetente hus innenfor kinoreklame - og dette kan vi! 

  Vi brenner for mediet vårt, og jobber stadig med utvikling av nye produkter som kan knyttes til kinoopplevelsen. Vi leverer kreative løsninger til våre kunder, basert på dokumentert innsikt og ekte engasjement.

  Vi er ikke redd for å utfordre eller bli utfordret av våre annonsører ... vi lever for å knytte merkevare og forbruker sammen innenfor den magiske verden som film og kino er!

  Les mer...
 • CGG

  CGG is a fully integrated Geoscience company providing leading geological, geophysical and reservoir capabilities to its broad base of customers primarily from the global oil and gas industry. Through its three complementary businesses of Equipment, Acquisition and Geology, Geophysics & Reservoir (GGR), CGG brings value across all aspects of natural resource exploration and exploitation.

  Les mer...
 • Cognite

  Cognite is an industrial software company headquartered in Oslo, Norway, with offices in Tokyo, Japan, and Austin and Houston, Texas.

  The IT-company create software for oil and gas, power and utilities, renewable energy, manufacturing and other asset-heavy industries. Our products turn industrial data into customer value by liberating it, contextualizing it, and making it actionable for users.

  Les mer...
 • Compita, Coach & Rådgiver

  Vi bidrar i endringsprosesser, og hjelper virksomheten å oppnå gode resultat med fokus på mennesker, involvering, struktur og handlekraft. Vi jobber tett sammen med kunden for å forstå menneskene og organisasjonskulturen. Med god forretningsforståelse og digital kompetanse identifiseres forbedrings- og utviklingsområder. Løsningene skreddersys i forhold til organisasjonens forutsetninger og behov.

  Leveranseområder:


  ✔Endringsledelse
  ✔Prosjektledelse

  ✔Leder- og teamutvikling
  ✔Digitalisering
  ✔Internkontroll/HMS
  ✔Sertifiseringsprosesser

  Les mer...
 • Cowi

  COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på selskapets verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser vi utfordringer gjennom vår unike 360°-tilnærming.

  Slik skaper vi økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

  Les mer...
 • Dataforeningen i Rogaland
  Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har.

  Vi er det samlende fagmiljøet hvor utøvere og brukere av IT-fagene i Norge kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre og sammen sikre at vår digitale fremtid også bygges på grunnleggende norske samfunnsverdier. Les mer...
 • Designbanken

  The house of subsea expertise

  Les mer...
 • Dynatrend

  The Dynatrend philosophy is to use commonly available instrumentation and adapted software solutions in order to make the most technically effective solution available for demanding monitoring and diagnostic tasks.

  For machinery end users, the economical saving potentials are enhanced by applying pro-active condition monitoring systems.

  • Production uptime
  • Offloading human intervention
  • Reducing the consumption of spare-parts, typically by optimizing the following:
  • Limit opening up equipment unnecessarily for visual inspections if condition monitoring describes the condition well.
  • Limit doing overhauls if it is not necessary, but on the other side avoiding running to failure by applied automatic monitoring and warning.
  • Limit replacing components if it is not necessary, but replace based on condition as far as possible.
  • Keep alerted of upcoming errors so that mitigating interventions can be planned avoiding unforeseen outages.
  • The above mentioned potentials will, if combined with time based maintenance intervals be an ideal solution for cost optimization.
  • Gain a high probability of lowering the maintenance cost by extending the running time between overhauls, combining time and condition driven parameters.
  • Get access to monitoring systems and services with a low price tag, aiding the choice of the end user not to take the risks of running without condition monitoring.
  • Keeping the machinery up to a high efficiency figure by protecting against degradation, saving fuel cost and lowering emission release.
  Les mer...
 • Earth Science Analytics

  Earth Science Analytics aims to improve exploration and production success for clients by providing geoscience-driven data-analytics software, database solutions and data-driven workflows for better understanding of sub-surface uncertainty.

   

   We have extensive experience within geo science, computer science, artificial intelligence, and machine learning, and use this to develop technology and services for the oil and gas industry. Our software products are based on artificial intelligence and provide geoscientists with opportunities to work with large data sets more efficiently, with greater precision and at a lower cost compared to what can be done with traditional methods. Our solutions bridge the gap between large – multidimensional – data sets and data-driven decision making.

  Les mer...
 • Ecovice

  Ecovice driver med rådgivning innen strategi, forretningsutvikling, innovasjon, organisasjonsutvikling og finansiering.

  Siden 2004 har Ecovice hjulpet selskaper i alle størrelser å respondere på industrielle omstillinger med mål om å forbli konkurransedyktige.

  Les mer...
 • Easee

  Produktene våre skal ta en plass i fremtidens strømnett, de skal fungere som smarte strømventiler og vi skal fordele energien på en mye bedre måte enn i dag.

  Sammen med andre laderoboter vil tilgjengelig strøm i installasjonen fordeles automatisk og dynamisk mellom enhetene.

  Lastbalanseringen skjer ved hjelp av proprietær teknologi som ikke krever ekstra infrastruktur, skytilkobling eller internett.

  Du kan ha opptil 3 enheter per kurs. Antall er avhengig av kapasitet og ønsket ladeeffekt.

  Maks ladestrøm kan justeres ved tilkobling

  Støtte for trådløs lastbalansering mellom hovedsikring og Tibber Pulse

  Les mer...
 • Endvision

  Endvision AS was founded in 2020 with the idea that the E&P industry must change in order to stay competitive in the future. Our contribution is more sustainable and efficient solutions for offshore logistics. As vanguards we have built a sharing economy platform with a commercial model in which we are now taking the initiative to operationalize.

  Les mer...
 • Elekt

  Hos Elekt betaler du den til enhver tid gjeldende spotprisen + 1 øre kWh. Alle strømleverandører kjøper strømmen (spotpris) fra strømbørsen for akkurat samme pris. Skal du sammenligne priser må du derfor se på hva forskjellige strømselskaper opererer med som påslag per kWh og fastbeløp per måned.

  Vi i Elekt tror tiden for å tjene penger på strøm er over, og at strømselskaper i fremtiden får inntektene fra tilleggstjenester. Vi tilbyr derfor strøm til spotpris + 1 øre/kWh. Vi tjener ingenting på strømmen du bruker og appen er valgfri. Ingen bindingstid og i tillegg har vi 12 måneder prisgaranti.

  Les mer...
 • Elogic

  eLogic AS er en kunnskapsbedrift innen IT, organisasjonsprosess, forbedringsprosess og rådgivning. eLogic skal være en stabil partner for gjennomføring av prosjekter, og som en støttespiller når din bedrift har behov for rådgivning.

  eLogic har lang erfaring og et stort nettverk i inn- og utland.

  Les mer...
 • Norwegian Energy Solutions

  Energy Transition Norway is an energy cluster with the overarching purpose of leading the transition to low emission energy solutions by:

  • Develop renwable and sustainable energy solutions
  • Improve existing energy solutions

  The membership group embraces a wide range of companies, operators, suppliers, start-ups, investors, academia and authorities. The broad range of members covers the complete value chain for oil and gas and places the cluster in a unique position.

  The cluster works on the transition for companies also to succeed in new value chains. Collaboration across the segments and the member companies will foster an environment for innovation and technology developments.

  Norwegian Energy Solutions is an arena for networking, technology transfer and collaboration. It provides the opportunity for member companies to present and discuss challenges and solutions outside their traditional network. The collaborate approach will merge the right parties for the respective projects.

  Our Focus areas

  • Generate zero-emission value chain
  • Place Norway on the map for development of renewable energy
  • Promote local innovation and technology development
  • Export innovative technologies and services
  • Reduce emission from production of hydrocarbons
  • Develop new value chains within the energy sector
  • Connect with other clusters working on renwables

  Les mer...
 • Enforme

  Enforme AS har i samarbeid med de fremste fagmiljøene i landet utviklet «Min Livsstil». Utviklingen har bl.a. vært støttet av Innovasjon Norge og valideres av Universitetet i Stavanger. «Min Livsstil» er et e-helseverktøy hvor deltakerne gjør en egenvurdering av egen helse og livsstil. Det er utviklet skreddersydde løsninger for Frisklivssentaler i kommunesektoren og for elever i ungdoms- og videregående skoler.  Det er også en egen løsning for ansatte i bedrifter. «Min Livsstil» er et spennende og pedagogisk konsept hvor deltakeren selv svarer på sentrale livsstilsspørsmål. Umiddelbart etter gjennomføring får deltakeren en grundig og motiverende rapport som inspirerer den enkelte til å gjennomføre små og store livsstilsendringer. 

  Les mer...
 • Envision

  Envision delivers consultancy services, training, data and information management and software solutions to the exploration and production community. 
  At your service is a team of highly qualified technical specialists offering skills within geology, geophysics, reservoir engineering, programming and application support. 
  We are a Norwegian company, providing independent thinking and fresh ideas in order to exceed our customers’ expectations.

  Les mer...
 • Eriksfiord

  Eriksfiord is a provider of geological services in various ways. The client may prefer to send us data and a work scope, and we present a report after completion of the work. Other projects are more interactive, i.e. our staff have several work sessions with client teams during the work, and we help implement results in the client's workflow. 

  Other types of services require that our staff are directly included in the project team and work in the client's office. We also provide training, most often in the form of courses specifically designed for a single client company. Expert advice is provided in the form of expert witnessing, prospect evaluation for investors, as independent opinions in the event of conflicts, or as on-site supervision of data acquisition. For projects of a wide scope, we have access to a large network of specialized suppliers. 

  Les mer...
 • eSmart System

  eSmart Systems is a leading provider of AI-powered services and solutions for the inspection and maintenance of critical energy infrastructure.

  Les mer...
 • Communicate Norge

  Folk som jobber i Evidi er teknologieksperter, kollegaer, rådgivere, utviklere og sparringspartnere. Evidi er #merennbaretechfolk.

  Evidi rigger ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

  Evidi har åtte kontor i Norge, fire i Danmark og ett i India.

  Les mer...

E - H

 • Factiverse

  Find clarity. Make informed decisions.

  Factiverse are revolutionizing the way businesses detect and analyze unstructured data like news, reports, and documents.

  Disinformation is a big risk for businesses. Our robust deep neural networks learn from past patterns of misinformation and disinformation. Use our API for fact-checking and content validation to identify controversial information.

  With the increasing amount of information, businesses face a lot of risks associated with using unstructured data. Our solution, an API for entity linking automatically recognizes entities in unstructured text and links them to relevant sources for added context. We also provide an API for detecting and referencing claims and citations.

  Les mer...
 • Finadvice Regnskap og Rådgivning

  Vi er et autorisert regnskapsførerselskap hvor begge regnskapsførere som også er innehavere, har lang erfaring fra revisjon og regnskapsføring. Vi har bakgrunn fra et av norges ledende revisjonsselskap, og har bra nettverk med revisorer.

  Les mer...
 • Firmware Design

  Founded by Tore Ramsland. Deliver construction and civil engineering.

  Les mer...
 • Fish Lab

  Hvordan har fisken det – egentlig? En liten avføringsprøve er nok til å måle stressnivået til fisken.

  FishLab er et laboratorium som tilbyr analyser av nye biomarkører. Målet vårt er å bidra til å styrke fiskehelsen i norsk oppdrett. FishLab tilbyr overvåking av stress og kjønnsmodning gjennom analyse av kortisol- og testosteron-metabolitter i feces. Og siden det er tilstrekkelig med 0,2 g feces for å kvantifisere disse hormonstoffene, trenger fisken ikke å bli avlivet. FishLab er involvert i flere utviklingsprosjekter.

  FishLab gir presist innblikk i fiskens fysiologiske tilstand.

  Les mer...
 • Fishency Innovation

  We are developing the SmartFunnel, a fully automated sealice counting system which offers enhanced accuracy, repeat-ability, larger sample sizes, continuous monitoring, low costs and little disturbance.

  SmartFunnel will become an advanced platform which monitors the health and fish environment in a completely passive manner

  Les mer...
 • Fishglobe

  FishGLOBE - en lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen enda bedre, - mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd. - En multiløsning for bruk i kombinasjon med vanlig merdoppdrett.

  Les mer...
 • Fler

  Rekruttering og Bemanning. FLER. leverer personell med faglig sterk kompetanse.

  Les mer...
 • Flow Design Beureau

  FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

  FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. Fra 2009 er FDB agent for programvaren FloMaster fra Mentor Graphics, og fra 2014 er FDB allianse-partner med National Instruments. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

  Les mer...
 • Gas 2 Feed

  Gas 2 Feed AS (G2F) fanger CO2 og bruker bioteknologi og mikroorganismer som konverteres til verdifulle produkter. G2F leverer kjerneteknologien for å etablere og drive anlegg som fanger og omdanner CO2 til ernæringsproteiner. G2F vil målrettet adressere et stadig voksende fôrmarked innen akvakultur som sitt første markedssegment.

  G2F vil fokusere på bruk av CO2 fra biologiske kilder. CO2 fanget fra landbaserte oppdrettsanlegg og som stammer fra fiskens respirasjon vil være den første biologiske CO2 kilden.

  Dette vil bli gjort i samarbeid med EcoFishCircle AS (EFC) som driver landbaserte oppdrettsanlegg og har utviklet en tilpasset teknologi for fjerning av CO2 fra sjøvann.

  G2F samarbeider med Hydrogen Pro og vil installere deres høyeffektive elektrolysatorer for tilførsel av hydrogen og oksygen i produksjonen.

  Elektrolysen vil generere tilstrekkelig oksygen til både oksygenering av oppdrettstankene og til behovet i G2F-reaktoren.

  Les mer...
 • Genus

  No-code is to design, create, and maintain software applications without programming. This increases speed and quality in application delivery and maintenance. Genus is the most expressive no-code platform on the market. We provide the software tools your enterprise needs to create, execute, and maintain any tailored application.

  Les mer...
 • Geomec Engineering

  Geomec Injection Center offers dedicated technical support-services
  including field & well planning, operational follow-up and problem solving

  GeoTool Inject is a monitoring & analysis software with technical support
  for disposal, pressure-support and shale-stimulation injection wells.

  Geomec delivers enhanced visibility & control for injection wells
  (by converting well & reservoir data into operational information)
  ensuring optimized production & safety, cost-savings and automation


  Les mer...
 • Geoprovider

  GeoProvider provides high-quality, cost-effective, matched & merged multi-client data. We utilize the existing seismic and well data, extracting its maximum value and offering our clients the best multi-client product in terms of quality and price.

  We broadband re-process seismic data from field tapes, significantly improving overall imaging, resolution and structural definition, delivering outstanding results even on vintage datasets.

  Our HC & Seal Evaluations allows identification and typing of HC shows and identification of sealing units/barriers to flow. We then further integrate the mud-gas well analysis with the seismic data. This provides valuable insights into overall understanding of HC potential, lateral regional sealing, migrations mechanism, prospect de-risking etc.

  Les mer...
 • Hoopla

  Alt for mange gavekort blir aldri brukt. Givn utfordrer tiår med
  stillstand og status quo i gavekortmarkedet med nye forretningsmodeller –
  som gjør det mulig å ta gavekort inn i fremtiden.

  Forretningsmodellen vår er å ta en avgift fra bedriftene som selger
  gavekort på plattformen vår. Vi tjener verken mer eller mindre på
  gavekort som ikke blir brukt.

  Dette lar oss fokusere på bedre brukeropplevelser og forbrukervennlige ordninger (som f.eks Forlengelsesgarantien vår). Og midlene for gavekort som ikke blir brukt - de går til de lokale bedriftene.

  Les mer...
 • Glad Mat

  GLADMAT means «Happy Food» in Norwegian

  Gladmat has since its start in 1998 established itself as Scandinavia’s leading food festival. Gladmat is an important ambassador for food culture and enjoyment all year through and aims to be Norways most important meeting place for chefs, food producers, and foodies.

  The festival is situated in the heart of Stavanger in the last week of July where about 100 large and small exhibitors offer a taste of both new products and traditional food. During the four days the festival lasts, about 250 000 visitors taste their way around the festival grounds. Competitions, shows and other entertainment make sure that the days are filled to the brim with fun and inspiration.

  Les mer...
 • Golden Circle

  Golden Circle is an innovative company that puts emphasis on renewable and sustainable solutions for the plastic industry. Our main focus is speeding up the process of the green change, helping industries create a sustainable future. We offer eco-friendly long term solutions with the goal of preserving our planet and future for the generations to come.

  Golden Circle has industry leading downstream solutions for several types of plastic waste. We are mainly involved with the fishing and maritime industries, but we are able to offer the same solutions to any branch of industry that use or deals with plastic. We are proud to have partners who are ground breaking and innovative companies withing the recycling industry of Scandinavia and Europe. We also guarantee 100% traceability and documentation, so you know exactly where your waste ends up.

  Les mer...
 • Hav Line Gruppen

  Hav Line operates the first and only slaughtering ship in the world. We slaughter the fish at the fish farm location in Norway, and transport it directly to Denmark, where the fish is sorted and packed ready for market.

  Our responsibility is to bring the sustainable nutritious salmon and trout to the table for a growing population world-wide, with as low carbon footprint as possible, by reducing foodwaste and emission along the way.

  Les mer...
 • Haven

  Haven har åpnet esportsenter i Stavanger, og ønsker å bidra til å øke interessen og attraktiviteten rundt esport i regionen! Haven vil legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve esport og gaming med topp moderne utstyr sammen med andre. Her er alle nivåer velkommen!

  Les mer...
 • Hydrophilic

  From discovery to field in record time Hydrophilic is developing technology that will significantly reduce the number of appraisal wells on the Norwegian continental shelf, while generating structural savings of several billion NOK per year for the oil companies. In addition, it will lead to a substantial reduction in environmental impacts.

  Hydrophilic Probe can considerably shorten the time from discovery to productive field, with all of the advantages that brings. The technology will be ready for commercialisation in 2024.

  Les mer...
 • Helene Fuglestad psykologspesialist
 • HelseCampus Stavanger

  HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

  Les mer...
 • Helse Stavanger HF

  Gjennom bygging av nytt sykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.

  • Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.
  • Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor I-park og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. 
  • Størrelse: cirka 100 000 kvadratmeter (over 14 fotballbaner stort). Til sammenligning er Sykehuset Østfold (Kalnes) 85 000 kvadratmeter.
  • Det er planlagt for enerom med bad til alle (ca. 640 sengerom).
  Les mer...
 • Helse Vest IKT

  Helse Vest IKT AS er eit heileigd dotterselskap av Helse Vest RHF etablert 01. november 2004. Selskapet er eit resultat av samanslåing av IKTavdelingane ved helseføretaka i Helse Vest.

  Vi leverer utstyr og tenester innanfor IKT-området til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Selskapet skal bidra til ei betre helseteneste ved innovativ bruk av IKT-løysingar. Helse Vest IKT AS sin visjon er å bidra til ei forenkling av pasienthandsaminga i vid forstand. Helse Vest IKT har kontor i Førde, Florø, Bergen, Haugesund, Stavanger, Voss, Odda og Stord.

  Les mer...
 • Ichange

  iChange is a consultancy company focusing on the art of collaboration and efficent working processes to bring about results quickly, effectivly, engaging and with quality.

  We use modern IT-based tool in our mission. In general is MeetingSphere the tool that covers the full specter of functionalities to support the demanding working processes of real time as well as asyncronus internet meetings.

  We are a partner organized company.  It is our strategy to delvelop our overall expertise and bring value to our customers through mutually binding partnerships with complementary resources.

  Les mer...
 • Inger Tunsberg
 • Inova Medical

  Inova Medical – helseformidling til utlandet. 

  Vårt ønske er å kunne tilby de beste diagnostikk- og behandlingstilbudene som finnes på det internasjonale markedet. Som innovatører søker vi etter ny teknologi og helsetilbud som vi ikke finner i Norge, som ikke er tilstrekkelige i Norge eller som har lange ventelister i Norge. Hos oss får du god service og trygghet i alle ledd av prosessen. Vi kvalitetssikrer våre partnere i utlandet som hovedsakelig befinner seg i England og Tyskland.

  Utfordringer

  Søker du hjelp utover det som tilbys av det offentlige? Trenger du nye tilnærminger til dine problemer? Ønsker du en ´second opinion´ i utlandet? – da er Inova Medical noe for deg.

  Fordeler

  Vi kartlegger for deg hva som kan være gode løsninger for ditt utgangspunkt. Vi har en oversikt over behandling og diagnose tilbud i utlandet allerede, slik at du selv sparer tid med å finne din løsning. Vi har rutiner for å kvalitetssjekke klinikker og sykehus vi benytter. Vår årelange erfaring er svært nyttig for pasienter for å sikre et optimalt utbytte. Vi organiserer både reiser for grupper og independent reisende. Vi tilbyr hjelp med språk og kan stille med personell som følger deg ved behov.

  Les mer...
 • Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS

  Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er et interkommunalt selskap heleid av 25 Rogalandskommuner og fire interkommunale samarbeidsordninger. Vi arbeider med dokumentbehandling og oppbevaring av arkivmateriale, og er et rådgivingsorgan for eierne. Vi er i tillegg depot for eldre og avslutta kommunale arkiver. IKA har 11 ansatte og er samlokalisert med Stavanger byarkiv og Statsarkivet i Stavanger.

  Les mer...
 • Ipeople

  Selskapet ble etablert som MDE Executive 1 januar 2011 og endret navn til Ipeople 1.mai 2012. Siden starten har vi levert et betydelig antall rekrutteringer innen ledelse og strategiske nøkkelposisjoner. Med den økende globaliseringen og en enorm teknologisk utvikling, blir presset på det å være leder enda større. Ipeople bistår små og mellomstore virksomheter med rekruttering av ledere og nøkkelmedarbeidere som kan gjøre at våre kunder lykkes.

  Ipeople er 100% eid av partnere som arbeider i selskapet.

  Vi jobber med mennesker, så enkelt og så vanskelig på samme tid. I gode og krevende tider er vi opptatt av å ha en positiv tankegang. Vi ønsker å bidra til gode opplevelser, uavhengig av hvilken anledning omgivelsene møter oss. Det skal oppleves godt å møte oss.

  Vi skal levere solid «håndverk», grundige prosesser og etterlevelse av disse hver eneste dag. Vi skal stadig jobbe med å utvikle og forbedre oss, det vi gjør skal være grundig. Vi skal gi gode kunde- og kandidatopplevelser.

  Vi opptrer alltid profesjonelt og etisk korrekt overfor mennesker og den informasjon som tilfaller oss. Våre prosesser er transparente og ryddige, og våre kunder og kandidater behandles med respekt, omtanke, diskresjon og - om ønskelig, med konfidensialitet.

  Les mer...
 • Itumx
  Itumx bygger nettsider og digitale brukeropplevelser basert på
  fremtidsrettet teknologi, med innhold og tjenester som både engasjerer
  og skaper verdi. Vi gir deg tilgang til et stort og dedikert team i Norge som jobber med Sitecore – en av markedets beste plattformer - samt tverrfaglige leveranser innen strategi, innsikt, optimalisering, innhold og UX.

  Det å holde et slikt skjerpet fokus, gir oss spisskompetanse.

  Les mer...
 • Jakob Hattlenad Solutions

  Innovation improving business

  We deliver innovations that make your business more efficient, reliable and secure. We started selling electronic components in 1971, and our  success brought along challenges. To solve these challenges, we developed our own solutions and reliable business systems that are now recognized and used by multinational Fortune 500 companies.

   

  Les mer...
 • Kadme

  KADME provides a powerful, web-based solution that enables companies to bring their data into focus. By enhancing business critical processes such as exploration, production and asset-management decisions it creates a secure and effective corporate knowledge resource which is key to a company’s future success.

  KADME is a technology leader in data integration. Our team has extensive experience in the oil and gas sector, and data management solution design. We have been delivering industry-leading solutions since 2002. Our name is derived from what we offer: Knowledge and Data Management Expertise.

  Our flagship product, the Whereoil platform, is a powerful, web-based data integration solution used by oil and gas companies worldwide. It enables independents, multinationals and national data repositories to search all the available data and to extract information from multiple sources and file systems, including structured and unstructured data, inside and outside the organization’s firewall.

  The KADME consultant services portfolio includes information management and infrastructure consulting, and strategic and technical consulting on corporate, GIS and national-scale data bank solutions (national data repositories).


  Les mer...
 • Kasema

  Konsulentvirksomhet og rådgivning knyttet til oljebransjen og annen virksomhet, investeringer i eiendom, aksjer og verdipapirer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. (Purehelp.no)

 • Kryptovault

  KryptoVault is a Norwegian company that specializes in large scale cryptocurrency mining and data center operations. Our services consists of providing, installing, hosting, and maintaining hardware. Clients are welcome to reserve space and power at our current and upcoming facilities. KryptoVault facilities are powered with green and clean Norwegian energy sources from hydro-, and wind-powered turbines.

  Les mer...

L-P

 • Limestone
 • Manso
 • MaPlan

  Plantjenester og rådgivning. MaPlan er ett av få rene plankontor i regionen. Selskapet samarbeider tett med arkitekter og ingeniører og tilbyr
  hele bredden innenfor underlag og illustrasjoner til regulering,
  og tilbyr alt som trengs for å utarbeide en reguleringsplan.

  MaPlan utarbeider detaljreguleringer, områdeplaner og kommuneplaner, men kan også hjelpe med innspill til planer eller vurdering av planrisiko i forbindelse med kjøp eller salg av eiendom.

  Les mer...
 • Marinius Handel

  Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

 • Masterloop

  The world is drowning in data but starving for information. Masterloop finds your information diamonds in mountains of data.

  The world is becoming more and more connected and digitized. A side effect is that we are drowning in our own data.

  Our vision is to make better use of sensor data by turning it into actionable intelligence.


  Les mer...
 • Megabite

  Megabite is an advertising agency that delivers much more than this: Internet solutions and graphic design to the SMB market, including web sites, web designs, logos, publishing solutions, profile manuals and publications.


  SERVICES

  • Web design
  • Logo design
  • Graphic design
  • SEO
  • Film
  • Photography
  • Digital marketing


  TECHNICAL SOLUTIONS

  • Publishing tools
  • Destinet
  • WordPress


  Les mer...
 • Monetor

  Our platform guides you in managing foreign exchange

  Gain a competitive edge in the currency market with Monetor’s powerful platform. With just a couple of clicks, Monetor analyzes market data and automatically adjusts stop loss and take profit levels in real-time, ensuring that you’re always on top of your trades.
  Connect to your ERP system or manually enter your criteria to receive tailored insights on your currency purchases.

  Les mer...
 • Moril

  DET NORSKE MÅLTID ER EN KÅRING AV DE BESTE MAT- OG DRIKKEPRODUKTENE I NORGE!

  Det Norske Måltid (DNM) har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.

  DNM kårer de beste matproduktene i Norge og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Den kategoribaserte konkurransen danner selve grunnmuren i hele Det Norske Måltid sin struktur.

  Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. DNM er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.

  Målet med Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon.

  Gjennom fokus på læring om norsk smak og mat har Det Norske Måltid som mål å bidra til matglede også hos barn og unge.

  Les mer...
 • Mowi

  Mowi ASA, tidligere kjent som Marine Harvest, er et sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet er verdens største innen fiskeoppdrett og kontrolleres av den kypriotiske rederen John Fredriksen.

  Les mer...
 • Navic Engineering

  NAVIC is a provider of project management and multidiscipline engineering services. We also offer full-scope EPCI offshore and onshore industrial projects.

  We deliver our services to global oil companies, rig owners and operators, chemical and metallurgical companies.

  Wide range of services, that we provide within system engineering, is a solid basis for integration of equipment, from simple installations to complex interdisciplinary solutions. We create secure and stable interfaces between purchased items and existing structures, systems or arrangements.

  NAVIC’s projects integrate optimized technical design from the following disciplines: mechanical, structure, civil, process, piping & layout, safety, electro, automation, HVAC.  Les mer...
 • New Subsea Technology

  New Subsea Technology AS is recognized as the main contributor to fundamentally changing the subsea oil and gas industry by introduction of innovative and sustainable cost effective solutions.

  Sustainable Innovation

  New Subsea Technology AS works to develop smarter and more cost effective subsea well solutions through sustainable technology innovation

  In Depth Knowledge

  An extensive understanding of customer requirements and in depth knowledge of the well requirements is utilised to create cost effective designs and solutions for the customer

  Intervention Technology

  The latest development in ROV intervention technology and vessel intervention technology is considered to simplify and integrate design and operations for full life cycle requirements

  Next Generation

  The solution is the next generation subsea well constructions, invented by New Subsea Technology AS  Les mer...
 • Nofima

  Nofima is one of the largest institutes for applied research within the fields of fisheries, aquaculture and food research in Europe.

  Nofima arose from a political desire to rationalize and strengthen the competitive strength of Norwegian professional communities in the area of industry-oriented research into fisheries, aquaculture and food production.

  Our research activities date back as far as 1931, when “Norges Hermetikklaboratorium” (Norway’s canned food laboratory) was established. It was among the country’s first industry institutions, and was later renamed Norconserv. In the 1970s the research institutes Akvaforsk, Fiskeriforskning and Matforsk were established.

  All of the four institutes made strong contributions to developments in their sectors, both domestically and internationally, until the merger in 2007/8.

  In 2011 Nofima decided to simplify and rationalize the group’s corporate structure, and made the transition from corporate group to Nofima AS.


  Les mer...
 • Norbit

  NORBIT is a global provider of tailored technology to selected applications. We support our customers and partners in solving demanding challenges through sustainable innovation.

  Norbit Oceans is offering tailored technology solutions to global maritime markets.

  Les mer...
 • Norsk Vind Energi

  Wind power is the most climate-friendly form of energy and the one with the smallest ecological footprint. We contribute to electrifying the transportation sector and a low-emission society.

  This vision is the principal foundation on which we develop, build and operate clean and renewable energy production. 

  Norsk Vindenergi was founded in 1996, and since then we have worked continuously on project planning and development of wind power production in Norway and abroad. That has produced results! Just in Southwestern Norway, our projects will cover the electric power consumption of 100,000 households, when they are completed.


  Les mer...
 • Norce

  NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder.

  Les mer...
 • Studio Cap Christian André Pettersen

  Christian André Pettersen fra Sandnes har to ganger vunnet bronsemedalje fra Bocuse d'Or. Sist gang i 2021. Mesterkokken driver selskapet Nord matstudio AS fra forsøkskjøkkenet i Måltidets hus i Innovasjonspark Stavanger.
  Nord matstudio AS driver med catering og kursvirksomhet.

  Les mer...
 • NordicDx

  NordicDx ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien. Bred erfaring innen maritim bioteknologi og medisin er en fellesnevner i vårt selskap. Samarbeidet med våre produsenter strekker seg flere år tilbake. Som firma ønsker NordicDx å bistå samfunnet med å returnere tilbake til en trygg og smittefri hverdag som vedvarer.

  Les mer...
 • Nordic Clean Pumps

  Nordic Clean Pumps AS is a company that has sprung from Haugesund Marine Service, Havnebunker and NPSH

  And started with the development of new products in water treatment after many years of experience from customers in the aquaculture industry and knowledge of their challenges. NCP is built by three main characters with a total of almost 100 years of experience in the pump, oil and maritime sector.

  We quickly became the World wide partner for the aqua-products from the Oddesse factory in Germany, and deliver their entire product range today.

  Les mer...
 • Norges blindeforbund

  Norges blindeforbund er en organisasjon med cirka 320 ansatte og 8300 medlemmer. Medlemmene som alle selv har en utfordring med synet styrer organisasjonen gjennom fylkeslag, landsstyre og landsmøtet.

  Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

  I Rogaland har fylkeslaget to lokallag, og to aktivitetssentre i Stavanger og i Haugesund.

  Les mer...
 • Norges Forskningsråd

  Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt,
  utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til
  omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

  Noregs forskingsråd er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for regjeringa og departementa og fordeler årleg milliardar av kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet har som mål å auke kvaliteten i norsk forsking og å fremje innovasjon og berekraft. Vi mobiliserer til større norsk deltaking i internasjonal forsking og innovasjon og stimulerer til samarbeid mellom forskingsmiljøa, næringslivet og offentleg sektor.

  Les mer...
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

  NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

  Les mer...
 • Norwegian Energy Partners

  Norwegian Energy Partners (NORWEP) is an organisation with a clearly defined objective: to support and assist in the internationalisation of the Norwegian energy industry. We are acting as a catalyst for processes between Norwegian industry and international businesses and governments.

  Les mer...
 • Norwegian Smart Care Cluster

  Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en nasjonal klynge, med ArenaPro-status i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram.

  Klyngen har 280 medlemmer blant bedrifter og kommuner/offentlige aktører. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

  NSCC drifter Norwegian smart Care Lab som er en testfasilitator for ehelse-selskap som ønsker å selge til det private og offentlige markedet.

  Klyngen drifter også et digitalt akseleratorprogram, spesialdesignet for helsebedrifter. Det heter EIRAccelerator.

  Visjon for NSCC: Our members provide leading health and home care solutions for the global market.

  Formål: Utvikle en klynge med fokus på omstilling, innovasjon, forskning og utvikling, kommersialisering, og eksport/internasjonalisering av produkter og tjenester innen helse og velferdsteknologi. Samhandling, kunnskapsformidling og næringsutvikling er stikkord for hva vi jobber med. Det gjør vi ved å:

  • Styrke bedriftene i klyngen
  • Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat
  • Bidra til å utvikle norsk helseindustri

  Norwegian Smart Care Cluster er en del av innovasjonsselskapet Validé.

  Les mer...
 • Norwegian Technology

  Norwegian Technology AS provides services for the development of sustainable waste treatment solutions for offshore and onshore industry and municipal applications using proprietary treatment technologies, equipment and chemicals.

  Les mer...
 • Norwegian Tidal Solutions

  Bevegselsesenergien i vannmasser fra tidevann kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne evigvarende fornybare rene energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.

  Les mer...
 • Norwegian Tunnel Safety Cluster

  Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Og vi har ingen tid å miste!

  Vår visjon: Klyngen skal være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

  Hovedmål: Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

  Les mer...
 • Norske Læremidler

  Norske Læremidler er et selskap av spesialister innen utvikling av digitale verktøy, kunstig intelligens og brukeropplevelse, spesialpedagogikk, systematisk begrepsundervisning og norsk- og matematikk-didaktikk. Alle ansatte har på hver sin side mange års utdanning og praktisk erfaring fra de ulike feltene som kreves for å lage et solid og moderne læremiddel.

  Les mer...
 • Novis Norge
 • Olsen Coaching Geir Olsen

  Organisasjonsrådgivning

 • Open Horizon

  OpenHorizon har utviklet en helt ny løsning som automatiserer risikovurderinger og er et komplett styringssystem for sikkerhetsrisiko.

  Programvaren, AIR – Automated Intelligence Risk, kalkulerer risiko for virksomheter, bransjer og verdikjeder. Løsningen gir virksomheten et spisset trusselbilde kalkulert på bakgrunn av hvilke verdier de forvalter og anbefaler tiltak på tvers av standarder som NIST og ISO.

  OpenHorizon har en sammensetning av kompetanse med lang erfaring
  fra etterretnings- og sikkerhetsbransjen. Alle ansatte har sin
  bakgrunn i fra Norges hemmelige sikkerhets- og etterretningstjenester
  (Politiets sikkerhetstjeneste – PST og Etterretningstjenesten – ETJ).

  Les mer...
 • Options

  Options has a skilled staff with more than 50 years of accumulated experience within product development, and we also perform other services within software development and consultancy on request.

  Options specialize in the following areas like General Software Development, Control Systems Development, Maintenance, Manufacture and Consultancy, Database Systems Development, Maintenance and Consultancy and Web Systems Development.

  Les mer...
 • PENTA Asset Performance Manangement
 • PaleBlue

  PaleBlue helps companies to achieve better efficiency and earnings by providing best-in-class tools and platform. Helping every employee to experience a more secure and productive work environment.

  The company has worked with 3D and Virtual Reality since 1990s and deliver world-class solutions in 3D, Virtual Reality and Simulators. Our experience is that gamified training can help you improve safety, raise efficiency, and cut project costs. Turn your employee training into an engaging immersive experience.

  Les mer...
 • PGS Geophysical

  PGS provides images and 3D data about the subsurface beneath the ocean floor, that oil companies rely on to find oil and gas reserves worldwide. Our business is technology driven and we provide a broad range of seismic and reservoir services. 

  Les mer...
 • Fish Vet Group Norge

  Vårt laboratorium utfører tjenester innen histologi, PCR og bakteriologi.

  Våre raskt tilgjengelige og pålitelige resultater gir oppdrettere og fiskehelsetjenester mulighet til å reagere raskt på sykdomsutfordringer og ta kvalifiserte beslutninger.

  Vi er en del av Fish Vet Group Global som har virksomheter i Skottland, Irland, USA, Norge, Thailand og Chile. Fish Vet Group Global er verdens største leverandør av veterinærtjenester, diagnostiske tjenester og miljøovervåking til havbruksnæringen.

  Vårt laboratorium på Skøyen i Oslo ble planlagt og etablert etter detaljerte spesifikasjoner i 2014. Det har blitt utformet med tanke på kvalitet, arbeidsflyt, kapasitet og minimering av risiko for kryss-kontaminering. Vi tilbyr full sporbarhet gjennom hele prosessen, fra prøvemottak til du mottar resultatene.

  Les mer...
 • Pharmaq

  PHARMAQ is the global leader in vaccines and innovation for aquaculture and part of Zoetis, the world leader in animal health. The company provides environmentally sound, safe and efficacious health products to the global aquaculture industry through targeted research and the commitment of dedicated people. Production facilities, administration and research and development activities are based in Norway with subsidiaries in Chile, United Kingdom, China, Vietnam, Turkey, Spain, Panama and Singapore. PHARMAQ has approximately 250 employees. The company's products are marketed in Europe, North and South America, and Asia.

  Les mer...
 • Polarkonsult

  Polarkonsult AS was established in 1974, and the head office is in Harstad. The company has established itself over time as a prominent consulting firm in Norway, specializing in ship design and maritime engineering. The company serves a global clientele and has acquired a robust portfolio of services and products through its rich history.

  Les mer...
 • Proactima

  Our aim is to help our clients to better manage their own risks. Good management requires competence, methods and practical experience. Proactima delivers that through consulting services, tools and training.

  Proactima was founded in Stavanger in 2003 by Hermann Steen Wiencke and Richard Heyerdahl. After a modest start, we have experienced remarkable growth. In early 2006 there were seven of us, and in 2016 we have grown to more than 70 experienced consultants in our offices in Stavanger, Bergen, Oslo and Trondheim.

  We have leading specialists in all our service areas, and all our consultants have specialised skills in at least one of these areas. This makes our company a stimulating working environment and allows us to put together project teams tailored to our assignment and our clients’ needs.

  Les mer...
 • Prosesspilotene

  ProsessPilotene hjelper deg digitalisere arbeidsprosesser med hjelp av CRM løsninger og web portaler basert på Microsoft Dynamics 365 CRM og PowerApps, PowerBI og Azure

  Les mer...
 • ProWellPlan

  When you use the Pro Well Plan platform you multiply your output. Not only can you impact your well and team with higher quality, you also find all the data you need in seconds. And while you are working, reporting is part of the platform so you can dive deep into the technical value adding.

  The confidence of your team’s decisions are rooted in your experiences. The Pro Well Plan platform keeps team experiences in the center, so you can build on each other and back up your decisions with real data.

  Our onboarding process handles data, management expectations, training and implementation. After three to six months you are collaborating and making data-driven decisions. From there, we keep developing workflows, datasets and well engineering to further boost your efficiency.

  Les mer...

Q-T

 • Qelptech
 • Reflekt

  Reflekt assists organizations with learning and experience transfer through investigations, incident reviews, seminars, lunch and learn, facilitation of risk workshops and other forums. Reflekt publishes a weekly ‘Reflection’ with our reflections on events and accidents that have a learning potential.

  Reflekt AS was started in October 2017 by Graeme Dick and Mike Pollard. The focus for the company is how learning from major accidents can be used to prevent new major accidents and to improve performance in an organization.

  Investigations of major accidents are extensive and provide a unique insight into the organizations involved. The understanding of technical, operational, and organizational factors that have contributed to major accidents is an important prerequisite for being able to learn. Understanding these factors is also important to be able to recognize them in minor incidents. Recognition of these factors may indicate that processes and practices are not functioning satisfactorily, and that the organization is vulnerable to a serious incident and possibly to a major accident.

  Les mer...
 • Renasys

  Renasys has developed a revolutionary wastewater filtration solution that will transform current infrastructure and technological practices propelling the industry into a tangible future of a truly circular economy.

  Renasys solution eliminates 99% of wastewater contaminants, regardless of industry, scale, or wastewater composition.

  Our patented filtration solution is closed-loop, continuous, efficient, and scalable leveraging the most advanced filtration screens on the market today with proven tests results to document significant impacts.

  We have joined forces with like-minded strategic partners, implementing a holistic and systemic approach, combined with meticulous execution to set the stage for long-term prosperity accounting for people, planet, and profit.

  Les mer...
 • Ryfylke Rensefisk

  Rognkjeks: Miljøvennlig fjerning av lakselus

  Grunnlaget for Ryfylke Rensefisk ble lagt i det innovative akvakulturmiljøet på Finnøy. Unik kompetanse fra bl.a. lakseoppdrett, torskeoppdrett samt bred kompetanse blant medarbeidere i Sea Urchin Farm (SUF) som driver oppdrett av kråkeboller har gitt RRF en god start.

  Selskapet har avtale med Kvitsøy Sjøtjenester om transport av rognkjeks i Rogaland og Hordaland. Fisken leveres da direkte i kundens merder med båten Scallop Fighter. Båten er godkjent av mattilsynet for frakt av rognkjeks. Båten har en kapasitet på 1,5 – 2,5 tonn biomasse. Båten er utstyrt med topp moderne utstyr for og overvåkning levert av Sterner. Utstyret inkluderer bl.a. kraftige vannpumper med UV-filter på innvann, videre er det oksygenering og backup pumper om bord. Fisken pumpes inn og ut av båt, og telles ut ved levering.

  Les mer...
 • Resman

  RESMAN provides Wireless Reservoir Surveillance to enable customers to understand “what flows where, when, and how much” without the risk and cost associated with well interventions.

  The company has installed thousands of its Intelligent Tracers in hundreds of wells worldwide.

  By using proprietary inflow quantification models developed in-house, verified by third party flow loop testing and field-proven, RESMAN can accurately quantify zonal inflow contribution and detect the location of water breakthrough in the most complex and challenging completion environments.  Les mer...
 • Rig Linus Contractor

  Rig Linus Contractor leverer boretjenester tilknyttet utvinning av olje og naturgass.

 • Safer

  SAFER ble opprettet i 2005 i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Lærdal Medical AS (LMAS).
  SAFER har som formål å fremme pasientsikkerhet, ved å bygge opp og drive et kraftsenter for læring, undervisning, forskning og kvalitetsforbedring for alle tre partnere.

  Les mer...
 • Safran Software Solutions

  Our world-class software enables businesses to precisely plan and execute projects. Our experience, expertise and support ensures their success.

  Since 1997 we have worked closely with our customers to understand the
  complex requirements of planning and project controls software. This
  close relationship and process of continuous improvement means our range
  of software addresses real industry needs.

  Whether you run time-critical, asset-intensive, resource-critical
  capital projects or high-risk research and development projects, we have
  software to help you deliver on time and on budget.

  Les mer...
 • SALMAR AKER OCEAN


  To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet.

  SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

  Storsatsingen er blant annet avhengig av at myndighetene i Norge legger til rette for det, men vi sitter ikke stille og venter. Vi har allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm 1 og har konkrete planer om å utvide virksomheten med ytterligere to anlegg.

  Videreutviklingen av teknologien vil blant annet skje med kompetanse og erfaring fra Aker Solutions som er et av verdens fremste ingeniørmiljøer.

  Les mer...
 • Samherji Fiskeldi

  Samherji Ltd. founded in 1983 is one of the largest companies in the Icelandic fish industry. Samherji is a vertically integrated seafood company, operating a fleet of fishing vessels, fish factories and fish farming. Samherji also exports its own production under the "Ice Fresh Seafood" brand.

  Samherji utilises the marine resources with respect and in a sustainable way and in accordance with acknowledged regulations. Vertical integration from feed to distribution, minimizes cost & waste throughout the supply chain. We use the nose to tail approach in all our production. This means no part of the fish goes to waste.

  Les mer...
 • Sammen om en jobb

  Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for
  bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et
  mentorprogram.

  Vi kobler innvandrere og mentorer med samme utdanningsbakgrunn i et
  mentorprogram på tvers av kulturer. Slik skaper vi verdifulle relasjoner
  og et mer fremtidsrettet arbeidsliv. Vi kobler ressursene sammen.

  Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet. Dette til en stor kostnad for samfunnet, individet og næringslivet. Kunnskapen og nettverket til en med erfaring fra norsk arbeidsliv kan være nøkkelen.

  Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk
  arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt
  program. På den måten skaper vi relasjoner på tvers av kulturer, og
  viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske
  arbeidsmarkedet.

  Les mer...
 • Scale Aquaculture

  Scale Aquaculture AS er et internasjonalt selskap innen havbruk som leverer programvare, teknologi og utstyr. Det har 27 kontorer i 11 land med omtrent 850 ansatte som dekker både landbasert og sjøbasert oppdrett, service og rådgivning.

  Les mer...
 • Seafood Partners

  Seafood Partners AS is an independent, family owned seafood business in Norway operating since the 1990s.

  We work with fishermen and shipowners of more than 60 Norwegian Trawlers and Long Liners that supply us Frozen at Sea raw material products. We receive new catch at 15 cold store terminals in Norway daily and arrange logistics by truck and reefers to 25 countries. We trade more than 4 000 tons of sea frozen goods to customers in Europe, North America and Asia every year. All our suppliers are vetted and the goods we export are quality assured.

  We combine decades of experience in seafood and trading with an ambition to every day delivery our customers the best service in terms of reliability, quality and price.

  Les mer...
 • Sedna Technologies Norway

  Go from walk to run with the Sedna Ecosystem

  The future is data informed and technology enabled. Many rural areas depend on our rich ocean resources for prosperity. At Sedna, we are at the forefront of unleashing the power of data and technology within the commercial fishing and aquaculture industries to maximize the return on harvesting such resources for a better and more sustainable world. From applying enterprise software to an IoT platform to building predictive analytical models we can help your firm future proof your supply chain for years to come.

  When supplying a premium product, you have to ensure that your supply chain is fully visible and transparent, eliminating any threats to your product integrity.

  The bad news? You are still using an outdated paper-based system and aging technology to track and monitor your facilities, products and supplies. Leaving your supply chain vulnerable to such threats.

  The good news, A solution exists to increase your product integrity, inventory management and decrease your loss. The Sedna Ecosystem, a state-of-the-art system which tracks, traces and monitors your seafood products from sea to plate, allowing you to further your growth and help find missed revenues within your organization.

  Les mer...
 • Seismic Partner

  Seismic Partner is a multi-client seismic company focusing on targeted seismic acquisition, providing oil companies with the highest quality data over their production, development and exploration assets.

  Seismic Partner has developed LumiSeisTM , a true hybrid concept for seismic acquisition, addressing the potential shortfalls seen in the individual data sets.

  By optimizing Ultra HD3D streamer acquisition with State of the art Ocean Bottom Nodes in a coordinated cost-effective operation, LumiSeisTM will address all acquisition, processing and interpretation challenges from seabed to reservoir.

  Seismic Partner is working with high-end project partners and suppliers within the seismic streamer and ocean bottom seismic nodes domains to plan and execute high-end True Hybrid seismic projects. Each survey is tailor made according to the individual clients requirements.

  Les mer...
 • Sharp Reflections

  In 2010, EnVision AS and Fraunhofer ITWM (Germany) staff formed a new joint-venture company, Sharp Reflections to commercialize Pre-Stack Pro. Sharp Reflections’ experienced geophysical team works together with clients to quickly extract information and define drill targets from pre-stack and stacked seismic data. Demand for pre-stack data analysis is growing throughout the industry, and we are dedicated to defining the leading edge.

  Les mer...
 • Shipshave


  Shipshave AS develops the only In-Transit Cleaning of Hulls

  Les mer...
 • Sitecom

  Sitecom er et fleksibelt, allsidig, ungt og energisk firma som satser på kvalitet og kontinuitet for våre ansatte og våre kunder. Vi rekrutterer fagutdannede teknikere fra hele Europa, og har et internasjonalt og tverrfaglig miljø med høy aktivitet, god trivsel og som samarbeider godt og effektivt. Vi har høye krav til våre standarder og søker forbedringer og kompetanseheving i alle ledd tilpasset vår etterspørsel. Vi ønsker å fremstå som utviklende og inspirerende for våre ansatte. Vi har god variasjon i våre oppdrag og søker nye medarbeidere som er villige til å ta ansvar for både resultatoppnåelse for oss selv og våre kunder.

  Les mer...
 • Sintef AS

  SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. ​Hvert år utfører forskerne ved instituttet flere tusen oppdrag for små og store kunder. Som FoU-partner bidrar SINTEF til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

  Instituttet tilbyr bred flerfaglig kompetanse og jobber med alt fra korte testoppdrag og ekspertvurderinger, til store multinasjonale forskningsprosjekter med mange aktører.

  SINTEF samarbeider med ledende universiteter, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter - og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for kundene.

  Les mer...
 • Simons Hospitality

  Er erfaren, proaktiv og resultatsorientert profesjonell som kommer fra hospitalitybransjen, med fremragende resultater å vise til innenfor hotell, turisme og fritid. Har over 20-års nasjonal og internasjonal erfaring, med særskilt kompetanse innenfor service, kundebehandling, effektivisering, finansiell planlegging, utvikling og fritidsaktiviteter ved hotell og resorter.

  Les mer...
 • Skape

  Skape.no - Centre of Entrepreneurship in Rogaland

  Skape.no is a centre for information, competence and guidance aimed at new businesses in Rogaland. The main aim is to offer advice and assistance to ensure independence for new business owners as well as in-depth understanding of the day-to-day running of their business.

  • The entrepreneur and business start-up is always at the centre
  • The barrier to enter the market is decreased
  • Rogaland will be the greatest area in the country in which to establish a new business
  • The same offer is given to all new businesses across all councils
  • Motivation and safeguards for all business start-ups
  • Increased success rate for new businesses
  • Focused individual follow-up and guidance
  • Connection of new ideas with local commerce and investors
  • Enhance the region´s reputation as an attractive place for new business establishments
  • Create more profitable businesses

  Main target group: Potential new business start-ups
  Other target groups: Newly established businesses and established businesses

  Skape.no aims to strengthen advice and guidance for entrepreneurs and new businesses in all of Rogaland.


  Les mer...
 • Smart Sea Systems

  De fleste fartøy representerer store investeringer både i innkjøp og drift. Personell som inspiserer utstyr og gjennomfører vedlikehold er de viktigste ressurser et rederi har. De sikrer kontinuerlig drift, og opprettholder verdiene på skuta.

  Gode verktøy er vesentlig for at personellet skal kunne gjøre jobben.
  I dag er dette ikke begrenset til skraller og tenger, men også et ordentlig dataverktøy. Vi har derfor sammen med flere chiefer utviklet et vedlikeholdsprogram, som hjelper personellet med å gjennomføre dagens oppgaver.

  Våre systemer oppleves ikke som et rapporteringsprogram hvor chiefen ser på det som ekstra arbeid å rapportere, men gjennom automatiske oppgavelister, kalender og veiledere blir vedlikeholdsprogrammet et velkomment verktøy som øker kvaliteten på arbeidet.

   I og med at vedlikeholdssystemet er tilgjengelig i skyen, kan landorganisasjonen være proaktive ved å yte en utmerket support til skipet. Dette hjelper med å sikre kontinuerlig og effektiv drift. Vedlikeholdssystemet er en medhjelper i driften.

  Les mer...
 • Stavanger byarkiv

  Stavanger byarkiv har ansvar for kommunens arkiver. Vi er delt i tre seksjoner: Arkivdanning og postmottak, Bevaring og formidling, og System og utvikling. Stavanger byarkiv har en sentral rolle i koordinering og planlegging av arkivtjenesten i den nye kommunen som vil være en realitet fra 2020. Hele byarkivet er endelig samlet under ett tak i nye, tilpassede lokaler som kan romme hele papirdokumentasjonen i alle arkivene i Stavanger kommune, samt de mange viktige privatarkiver som kan belyse byens og lokalsamfunnets utvikling.


  Les mer...
 • Stiftelsen ECIM

  ECIM - The E&P Community for Data and Information Management, is a non-profit organisation, organized as a foundation (Stiftelse/Stichting), established by the industry for the industry to promote Data Management and Information Management Profession, Competence and good and best Practice within the E&P Industry.

  Les mer...
 • Statsarkivet i Stavanger

  The National Archives' main tasks are to take care of archival material from government agencies, make the material available for use, oversee archival work in state, counties and municipalities, and help keep private archives.

  Les mer...
 • Subc3d

  SubC3D was established July 2016. Our services includes delivery of underwater 3D models and sale or rental of equipment for subsea measurements. We have a strong focus on development and innovation

  Les mer...
 • Sykehusinnkjøp

  Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

  Les mer...
 • SVC

  Supplier of consultants to the offshore industry.

  We are one of the major suppliers in our region of technical consultants and engineers, including quality engineering services, CAD-services and project administrative services at all levels.

  Les mer...
 • Sxicom

  SXICOM AS is an independent geophysical service company based in Stavanger. We have experience in 2D and 3D seismic processing and imaging services, software and solutions. Our speciality is match and merge of 2D and 3D seismic surveys, fix navigation, correct velocities and make harmonised merged velocity cubes.

  Les mer...
 • Stavanger Kommune

  Stavanger kommune har etablert «Hverdagslabben» som en del av HelseCampus Stavanger. Fasilitene brukes til trening, undervisning, samhandling og simulering både for omsorgstjenesten i kommunen og for brukere av tjenester.

  HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. I HelseCampus samhandler aktører som ambulansetjenesten, sykehuset, kommunene og private aktører innen digitale helseprodukter og tjenester. Slik får man utviklet gode produkt og tjenester for et moderne, norsk helsevesen.

  Les mer...
 • Stiftelsen Pårørendesenteret Stavanger

  Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd.

  Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet.

  Les mer...
 • Stiim Aqva Cluster

  Stiim Aqua Cluster er et sterkt og handlekraftig innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter.

  Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

  Les mer...
 • Summarum Rådgivning

  Lei en økonomiansvarlig/CFO når du trenger det, overlat budsjetteringen til oss, sikre oversikt over likviditeten, få strategiske råd eller la oss ha kontroll på hele regnskapet.

  Sammen finner vi ut hvilke forretningsprosesser som gir dere mer tid til det dere er gode på, økte inntekter og reduserte kostnader.

  Teamet i Summarum bryr seg om nøyaktighet, god kommunikasjon og nært samarbeid med kundene.

  Les mer...
 • S5 Consulting

  S5 Consulting AS (S5) is an employee-owned, Norway based SAP consulting company focusing on Innovation and Digital Transformation projects. S5 has a team of highly skilled and certified experts. S5 is known for its ability to help clients execute change to add value by intelligently connecting People, Things, and Business. S5 archive this by mixing our strong competence and business experience with utilizing great software end tools.

  Les mer...
 • Rogaland Havbrukspark

  TEAL skal stimulere til bærekraftig næringsutvikling innen akvakultur og havbruk, og legger stort fokus på at bærekraftig produsert mat fra havet vil være en viktig del av svaret på hvordan vi innretter en fremtidsrettet matproduksjon. Våre forretningsutviklere har lang erfaring innen næringsutvikling, og kan bistå med alt fra strategiarbeid til innovasjon- og søknadsprosesser.

  Les mer...
 • TDE Norge

  TDE Thonhauser Data Engineering GmbH, as a solutions provider for the international petroleum industry, was founded in 2000. Its objective is to provide integrated drilling data management and analysis solutions focusing on the utilization on rig measurement data to provide an objective measure of drilling performance. The mission of TDE is to measure and improve drilling performance and reduce well construction cost by managing and analyzing drilling data in a unique way. Success is based on rigorous methods of data quality control and the development of novel drilling analysis concepts.

  Les mer...
 • Techconsult


  Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene. 

  Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle)  i Storbritannia. 

  Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

  Les mer...
 • Tekna distriktskontor Rogaland

  Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 78 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

  Les mer...
 • Telia Norge

  Telia er Nordens største leverandør av mobiltjenester - og det skal vi fortsette å være.

  Vi i Telia jobber for at du og dingsene dine alltid skal være på nett. Vi gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet - året rundt.

  Les mer...
 • Tellu

  Framtidsrettede omsorgstjenester krever en teknologiplattform som er fleksibel, trygg, og gir mulighet for innovasjon. Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene.

  Les mer...
 • Tine FoU

  TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

  Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold

  Les mer...
 • The Cloud People

  The Cloud People er sertifisert Google Cloud Platform samarbeidspartner og autorisert forhandler av G Suite.

  Vi hjelper deg med smartere løsninger i skyen og automatiserer dine prosesser, slik at du sparer tid og kostnader og får mer fornøyde medarbeidere. Sjekk ut fordelene med å digitalisere prosesser med ServiceNow og Google Cloud.

  Les mer...
 • The Fjords DA

  Great travel experiences with maximum impression and minimal footprint

  A fjord cruise on board our environmentally friendly boats, designed specifically for sightseeing, represent a new and fortified way for tourists to experience Norway´s most beautiful fjords.

  With three boats powered by clean electricity up to 1200 guests can travel through the beautiful coastal landscape with a clean conscience.

  The Fjords´ catamarans have won several awards for their innovative and universal design.

  In addition to being an international environmentally friendly role model for everyone involved with passenger transport at sea, they have been pioneers in developing a design that equates all passengers.

  Les mer...
 • Thrust AS

  Thrust utvikler et digitalt verktøy for at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan bli en bærekraftig organisasjon.
  Thrust hjelper deg til å velge bærekraftsmålene som er mest relevant for din bedrift ved å involvere de ansatte i prosessen, og gjør bærekraftig praksis enkelt.

  Les mer...
 • TMS Excecutive

  TMS Executive har 22 års erfaring innen erfaringsutveksling og vi tilbyr i dag ledere et vidt spekter av fag-/spesialistgrupper. Mye av grunnen til suksessen er nettopp det at vi har bygget opp fora innenfor ulike bransjer og arbeidsfelt. Flere og flere ser betydningen av å være i et forum av ressurspersoner. Ønsker du å være med å bidra i et profesjonelt forum? Trenger du tips og råd til hvordan du kan gjøre din jobb enda bedre? Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bli med i en av våre forum? Vi kan hjelpe deg med å finne den rette gruppen med ressurspersoner som du vil passe best inn i. Utenom profesjonelle lederforum tilbyr vi også tjenester som; Lederforum, styreutvelgelse, nedbemanning og coaching, research-tjenester og karrierecoaching.

  Les mer...
 • Tollkonsult

  Internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt
  tollregelverk. Tollkonsult har spesialisert seg innen fagområdet toll, og bistår
  gjerne din bedrift i arbeidet med å optimalisere bedriftens tollprosesser.

  Les mer...
 • Topdesk Norge

  Topdesk Norge tilbyr en Service Management-løsning som kombinerer et bruksklart verktøy med dedikerte eksperter.

  Vi lager ikke bare en programvare som kan hjelpe deg med å levere en god tjeneste. Vi sørger også for at du kan nå dine mål, steg for steg. Enten du ønsker å fokusere på selvbetjening eller slå deg sammen med andre serviceteams, har våre ansatte nok av erfaring til å hjelpe deg på veien. Og fordi programvaren vår er enkel å justere, kan du fortsette å forbedre tjenesteleveransen din, ett steg av gangen.

  Les mer...
 • True Twin

  We create digital twins FAST and EFFECTIVE

  Our speed and efficiency enables us to create digital copies of large physical facilities with minimal interference to daily operation.

  Les mer...
 • Trafsys

  Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer (ITS) med et stort utvalg av avanserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger for tunneler og trafikkanlegg. Selskapet har vært i bransjen i mer enn 30 år og har levert flere hundre komplekse trafikkanlegg i tunneler og langs veier.

  Gjennom våre høyt utdannede og engasjerte medarbeidere tilbyr vi spesialkompetanse innenfor automasjon, kommunikasjon, programvareutvikling og systemintegrasjon. Gjennom at vi kjenner kundens behov kan vi levere innovative og smarte systemløsninger som gir høyere sikkerhet og fremkommelighet i trafikken og som reduserer negativ påvirkning på miljøet.

  Les mer...
 • Triad

  Utvikle nye metoder for petroleumsprospektering og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltagelse i annen virksomhet av enhver art, enten direkte eller indirekte gjennom aksjeinnskudd e. l.

  Les mer...
 • Tveteraas
 • TMM

  Konsulent og rådgivingstjenester relatert til effektivisering av
  selskaper samt formidling av leveranser av kompetansebaserte tjenester
  til energisektoren og næringslivet for øvrig - lokalt og
  internasjonalt. Etablerer Asbjørn Josdal.

 • Sjukehusapoteka Vest

  Sjukehusapoteka Vest holds the largest pharmaceutical academic environment in Western Norway, and is part of the Western Norway Regional Health Authority. Our four hospital pharmacies are located in the largest hospitals in Bergen, Førde, Haugesund and Stavanger.

  Les mer...

U-Ø

 • Unienergi

  UniEnergi er spesialister på lønnsomme kostnads-effektive energiløsninger til næringsbygg og privatboliger. Vi gir deg redusert energiforbruk, reduserte utgifter og et redusert behov for service og vedlikehold.

  Vi skal være din foretrukne leverandør og samarbeids-partner på miljøvennlige, kreative og energieffektive løsninger med fokus på kostnadsbesparelser og komfort.

  Dine energimålsettinger er vårt fag.

  UniEnergi arbeider med energiriktig bruk av alle typer energikilder – elektrisitet, gass, fjernvarme – og vi iverksetter nødvendige tiltak ved behov. Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer.

  Les mer...
 • Universitetet i Stavanger studentinkubator

  Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

  Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

  Senteret jobber for å styrke fagtilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger.

  Les mer...
 • Universitetet i Stavanger

  In constant collaboration and dialogue with our surroundings, regionally, nationally and internationally, we enjoy an open and creative climate for education, research, innovation, dissemination and museum activities.

  UiS will have an innovative and international profile, and will be a driving force in knowledge development and in the process of societal change.

  Stavanger is the oil and energy capital in Norway with a dynamic job market and exciting culture- and leisure activities. The interplay between the university and society and business is rich and diverse.

  The University of Stavanger, on the South West Coast of Norway, has 12,000 students and 1,600 faculty, administration and service staff.

  Les mer...
 • Universitetsfondet

  Universitetsfondet for Rogaland AS ble etablert som aksjeselskap i år 2000. Selskapet har som formål å sikre utvikling av et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov.

  Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist. Videre skal selskapet medvirke til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv, samt bidra til et bredt internasjonalt samarbeid.

  Universitetsfondet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. I forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål, kan også Universitetsfondet eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisnings – og forskningsformål.

  Les mer...
 • Ullandhaug Energi
 • Ungt Entreprenørskap

  Vi er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

  Les mer...
 • UTXO
 • Valemare Nutrition
 • Validé

  Innovasjonsselskapet Validé bistår gründere, studenter, forskere og etablert industri som har nyskapende ideer med kompetanse, nettverk og kapital.

  Validé drifter et komplett økosystem for innovasjon enten ideene kommer fra forskning, gründere eller etablert industri. Validé er spesialisert på innovasjon og næringsetablering i tidlig fase, og den kompetansen har vi bygget opp siden 1995. Vi bruker vårt nettverk, kunnskap og kapital slik at nye, bærekraftige løsninger skal realiseres og nå et marked til beste for samfunnet og kloden.

  Validé er ranket blant Norges beste inkubatorer. Vi investerer i tidlig fase og drifter fire vekstprogram. Validé er partner med alle næringsklyngene i Rogaland, og er et non-profit selskap.

  Validé er teknologioverføringskontor (TTO) for Universitetet i Stavanger og fem andre forskningsmiljø i Rogaland. Samfunnsoppdraget til Validé er å sikre rettigheter og flytte ideer og løsninger fra forskningsmiljøene ut i næringslivet.

  Les mer...
 • Valinor

  Valinor er et norsk, familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter. Gjennom nøye utvalgte investeringer og aktivt eierskap har vi opparbeidet en portefølje med stort potensial innen fornybar energi, infrastruktur og havbruk.

  Investeringene våre retter seg kompromissløst mot bærekraftige løsninger for å fremme vekst og synergier. Til sammen utgjør aktivitetene våre en satsing mot en morgendag vi alle ønsker å våkne opp til.

  Les mer...
 • Verico

  In Verico we specialize in offering services and products within Enterprise Asset Management.  Our references within the Utility sector span industries like electric power generation and distribution, gas distribution and other utilities. The company project portfolio show that our strong multi disciplinary team has successfully completed demanding projects for Transmission System Operators (TSO) like Statnett SF (Norway) and TenneT BV (The Netherlands), and a number of regional utility companies in Norway. In addition to our unique photography based data acquisition and quality assurance service, we provide services within asset data modelling, asset documentation, software development and integration, project management and more.

  Les mer...
 • VID Vitenskapelige Høgskole

  VID tilbyr 60 forskjellige studieprogrammet på bachelor, master og ph.d-nivå. Se alle VIDs studietilbud her. Vurderer du å bli sykepleier, vernepleier, prest, diakon eller ergoterapaut? Vil du bli leder? Studere barnevern, familieterapi eller sosialt arbeid? Da er VID rette stedet for deg.

  VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet innen 2028.

  Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

  VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.

  Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

  Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

  Les mer...
 • Visam

  Visam AS ble etablert 2016 med idéen om å forenkle komplekse systemer og prosesser. Gründerne vant 2. plass med idéen sin om en 3D-portal ved «Start-up weekend Stavanger» i 2016. I dag hjelper vi selskaper å velge riktig digitaliseringsstrategi, lage historiefortellende videoer eller 2D / 3D-modeller: visualisere din idé og digitalisere dine prosesser.

  Les mer...
 • Water Linked

  Developing world leading underwater sensor technology

  At Water Linked, we are on a mission to disrupt the market for underwater acoustics with our underwater communication system; Wireless Sense™ – developed from scratch with smart IoT technology.

  Les mer...
 • Weatherford Norge
 • Windmaster Technologies

  By deploying our radar-driven Invisible Met Mast™, you get a real-time, reliable Turbulence Intensity plotting & scanning data-stream. This gives you the additional intel that you need to adjust the balance of production across your site for a net power gain.

  Les mer...
 • Ydra

  Ydra produserer kvalitetspumper og skreddersydde pumpesystemer. Med god kundeservice og fokus på teknologisk utvikling ønsker vi å være en katalysator for innovasjon i bransjen.Med lang erfaring og mange referanseprosjekter er sjansene gode for at vi har løst akkurat dine utfordringer før. Dersom problemet skulle være helt nytt, eller behovene dine veldig spesifikke, vil vi jobbe hardt for å finne nye løsninger for ditt behov.

  Les mer...
 • Yokogawa Norge

  Yokogawa Norge AS is a leading provider of Industrial Automation, Advanced Solutions for Operational Optimisation, Consultancy Services, and Test and Measurement Equipment.
  Combining innovative and cutting-edge technology with project management, engineering and services; Yokogawa delivers field-proven operational excellence, safety and reliability throughout the delivery and post-implementation maintenance lifecycle.

  Les mer...
 • Techinvent

  TechInvent was founded in 2008 by the founder and CEO Alf Egil Stensen together with the venture capital firm Statoil Technology Invest AS, Aarbakke Innovation AS and ipark AS. The company has been supplying its chemical injection FluidCom™ technology to major oil companies since 2016.

  In Q3 2017 TechInvent AS announces that Yokogawa Electric Corporation has acquired 100% of the company and the unique FludCom technology. From August 2018 the company officially change name to Yokogawa TechInvent AS.

  Yokogawa TechInvent AS is responsible for the invention and development of FluidCom™, a revolutionary chemical injection valve and metering controller for the petroleum industry. The FluidCom™ technology was established following many years of close development with the leading oil and gas company, Statoil, and has proven accuracy, reliability and cost saving features

  Les mer...
 • Zacco Norway

  Zacco is a modern, consultancy driven company with a 360° perspective on Intellectual Property: From patent filing, trademark registration and design protection to dispute resolution, information security and portfolio management.

  Our vision is to secure and protect our clients’ entire innovation process and intangible assets. With our technical and legal expertise as well as experience we want to guard our clients’ innovations and make them reach their full potential and development.

  Our aim is to be our clients’ preferred partner within IP consultancy besides being their innovative partner in the development of new technology to meet the digitalization which the IP business is facing and the world is undergoing.

  We are more than 350 experts within all aspects of Intellectual Property including a large number of experienced Patent, Trademark and Design Attorneys as well as highly skilled Attorneys at Laws, Paralegals and IT Specialists.

  Les mer...
 • Zaptec Charger

  ZAPTEC’s vision is to transform everything. A tall order that fits our ambition. Our goal is to revolutionize numerous industries including electric mobility, power grid infrastructure, and renewable energy by applying our unique and patented technology for supercompact power electronics and transformers in an innovative way.

  ZAPTEC’s current solutions for electric vehicle charging include the ZapCharger Portable, an innovative charging cable designed and developed in close collaboration with Renault, as well as the ZapCharger Pro solution for efficient, intelligent charging in larger installations.

  ZAPTEC is headquartered in Stavanger, Norway, and all products are designed, developed and manufactured in Norway.

  Les mer...
 • GEM Invest

  We provide high quality accommodation, offshore and towage services worldwide.
  Our unique purpose-built service operation vessels (SOV) are designed to provide safe access for personnel to Wind Turbine Generators (WTG) combined with a high standard of accommodation at sea.

  Les mer...

Gruppert i bransje

Life Science

 • AME Offsore Solutions

  AME provides equipment and services for mobile offshore drilling units between mudline and crown.

  We do streamlined drilling, completion and well intervention activities.

  Les mer...
 • Axis

  Axis is an independent energy consultancy providing Well Operations and Well and Reservoir Studies to the global energy industry.

  For more than 20 years Axis has delivered specialist well and reservoir expertise - from exploration, appraisal and the initial phases of field concept design, through to complete field development planning, well operations, production / reservoir management, decommissioning and well abandonment.

  Since 2014 we’ve also provided low carbon services, supporting industry leading CCS projects. Leveraging our transferable subsurface and wells skills, our CCS knowledge and experience provides our clients with high quality CCS support during all stages of store development.

  For further information, please visit our website

  Les mer...
 • Elekt

  Hos Elekt betaler du den til enhver tid gjeldende spotprisen + 1 øre kWh. Alle strømleverandører kjøper strømmen (spotpris) fra strømbørsen for akkurat samme pris. Skal du sammenligne priser må du derfor se på hva forskjellige strømselskaper opererer med som påslag per kWh og fastbeløp per måned.

  Vi i Elekt tror tiden for å tjene penger på strøm er over, og at strømselskaper i fremtiden får inntektene fra tilleggstjenester. Vi tilbyr derfor strøm til spotpris + 1 øre/kWh. Vi tjener ingenting på strømmen du bruker og appen er valgfri. Ingen bindingstid og i tillegg har vi 12 måneder prisgaranti.

  Les mer...
 • Norwegian Energy Solutions

  Energy Transition Norway is an energy cluster with the overarching purpose of leading the transition to low emission energy solutions by:

  • Develop renwable and sustainable energy solutions
  • Improve existing energy solutions

  The membership group embraces a wide range of companies, operators, suppliers, start-ups, investors, academia and authorities. The broad range of members covers the complete value chain for oil and gas and places the cluster in a unique position.

  The cluster works on the transition for companies also to succeed in new value chains. Collaboration across the segments and the member companies will foster an environment for innovation and technology developments.

  Norwegian Energy Solutions is an arena for networking, technology transfer and collaboration. It provides the opportunity for member companies to present and discuss challenges and solutions outside their traditional network. The collaborate approach will merge the right parties for the respective projects.

  Our Focus areas

  • Generate zero-emission value chain
  • Place Norway on the map for development of renewable energy
  • Promote local innovation and technology development
  • Export innovative technologies and services
  • Reduce emission from production of hydrocarbons
  • Develop new value chains within the energy sector
  • Connect with other clusters working on renwables

  Les mer...
 • eSmart System

  eSmart Systems is a leading provider of AI-powered services and solutions for the inspection and maintenance of critical energy infrastructure.

  Les mer...
 • Firmware Design

  Founded by Tore Ramsland. Deliver construction and civil engineering.

  Les mer...
 • Hydrophilic

  From discovery to field in record time Hydrophilic is developing technology that will significantly reduce the number of appraisal wells on the Norwegian continental shelf, while generating structural savings of several billion NOK per year for the oil companies. In addition, it will lead to a substantial reduction in environmental impacts.

  Hydrophilic Probe can considerably shorten the time from discovery to productive field, with all of the advantages that brings. The technology will be ready for commercialisation in 2024.

  Les mer...
 • Navic Engineering

  NAVIC is a provider of project management and multidiscipline engineering services. We also offer full-scope EPCI offshore and onshore industrial projects.

  We deliver our services to global oil companies, rig owners and operators, chemical and metallurgical companies.

  Wide range of services, that we provide within system engineering, is a solid basis for integration of equipment, from simple installations to complex interdisciplinary solutions. We create secure and stable interfaces between purchased items and existing structures, systems or arrangements.

  NAVIC’s projects integrate optimized technical design from the following disciplines: mechanical, structure, civil, process, piping & layout, safety, electro, automation, HVAC.  Les mer...
 • New Subsea Technology

  New Subsea Technology AS is recognized as the main contributor to fundamentally changing the subsea oil and gas industry by introduction of innovative and sustainable cost effective solutions.

  Sustainable Innovation

  New Subsea Technology AS works to develop smarter and more cost effective subsea well solutions through sustainable technology innovation

  In Depth Knowledge

  An extensive understanding of customer requirements and in depth knowledge of the well requirements is utilised to create cost effective designs and solutions for the customer

  Intervention Technology

  The latest development in ROV intervention technology and vessel intervention technology is considered to simplify and integrate design and operations for full life cycle requirements

  Next Generation

  The solution is the next generation subsea well constructions, invented by New Subsea Technology AS  Les mer...
 • Norwegian Energy Partners

  Norwegian Energy Partners (NORWEP) is an organisation with a clearly defined objective: to support and assist in the internationalisation of the Norwegian energy industry. We are acting as a catalyst for processes between Norwegian industry and international businesses and governments.

  Les mer...
 • PENTA Asset Performance Manangement
 • ProWellPlan

  When you use the Pro Well Plan platform you multiply your output. Not only can you impact your well and team with higher quality, you also find all the data you need in seconds. And while you are working, reporting is part of the platform so you can dive deep into the technical value adding.

  The confidence of your team’s decisions are rooted in your experiences. The Pro Well Plan platform keeps team experiences in the center, so you can build on each other and back up your decisions with real data.

  Our onboarding process handles data, management expectations, training and implementation. After three to six months you are collaborating and making data-driven decisions. From there, we keep developing workflows, datasets and well engineering to further boost your efficiency.

  Les mer...
 • Reflekt

  Reflekt assists organizations with learning and experience transfer through investigations, incident reviews, seminars, lunch and learn, facilitation of risk workshops and other forums. Reflekt publishes a weekly ‘Reflection’ with our reflections on events and accidents that have a learning potential.

  Reflekt AS was started in October 2017 by Graeme Dick and Mike Pollard. The focus for the company is how learning from major accidents can be used to prevent new major accidents and to improve performance in an organization.

  Investigations of major accidents are extensive and provide a unique insight into the organizations involved. The understanding of technical, operational, and organizational factors that have contributed to major accidents is an important prerequisite for being able to learn. Understanding these factors is also important to be able to recognize them in minor incidents. Recognition of these factors may indicate that processes and practices are not functioning satisfactorily, and that the organization is vulnerable to a serious incident and possibly to a major accident.

  Les mer...
 • Renasys

  Renasys has developed a revolutionary wastewater filtration solution that will transform current infrastructure and technological practices propelling the industry into a tangible future of a truly circular economy.

  Renasys solution eliminates 99% of wastewater contaminants, regardless of industry, scale, or wastewater composition.

  Our patented filtration solution is closed-loop, continuous, efficient, and scalable leveraging the most advanced filtration screens on the market today with proven tests results to document significant impacts.

  We have joined forces with like-minded strategic partners, implementing a holistic and systemic approach, combined with meticulous execution to set the stage for long-term prosperity accounting for people, planet, and profit.

  Les mer...
 • Resman

  RESMAN provides Wireless Reservoir Surveillance to enable customers to understand “what flows where, when, and how much” without the risk and cost associated with well interventions.

  The company has installed thousands of its Intelligent Tracers in hundreds of wells worldwide.

  By using proprietary inflow quantification models developed in-house, verified by third party flow loop testing and field-proven, RESMAN can accurately quantify zonal inflow contribution and detect the location of water breakthrough in the most complex and challenging completion environments.  Les mer...
 • Rig Linus Contractor

  Rig Linus Contractor leverer boretjenester tilknyttet utvinning av olje og naturgass.

 • Subc3d

  SubC3D was established July 2016. Our services includes delivery of underwater 3D models and sale or rental of equipment for subsea measurements. We have a strong focus on development and innovation

  Les mer...
 • TDE Norge

  TDE Thonhauser Data Engineering GmbH, as a solutions provider for the international petroleum industry, was founded in 2000. Its objective is to provide integrated drilling data management and analysis solutions focusing on the utilization on rig measurement data to provide an objective measure of drilling performance. The mission of TDE is to measure and improve drilling performance and reduce well construction cost by managing and analyzing drilling data in a unique way. Success is based on rigorous methods of data quality control and the development of novel drilling analysis concepts.

  Les mer...
 • TMM

  Konsulent og rådgivingstjenester relatert til effektivisering av
  selskaper samt formidling av leveranser av kompetansebaserte tjenester
  til energisektoren og næringslivet for øvrig - lokalt og
  internasjonalt. Etablerer Asbjørn Josdal.

 • Unienergi

  UniEnergi er spesialister på lønnsomme kostnads-effektive energiløsninger til næringsbygg og privatboliger. Vi gir deg redusert energiforbruk, reduserte utgifter og et redusert behov for service og vedlikehold.

  Vi skal være din foretrukne leverandør og samarbeids-partner på miljøvennlige, kreative og energieffektive løsninger med fokus på kostnadsbesparelser og komfort.

  Dine energimålsettinger er vårt fag.

  UniEnergi arbeider med energiriktig bruk av alle typer energikilder – elektrisitet, gass, fjernvarme – og vi iverksetter nødvendige tiltak ved behov. Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer.

  Les mer...
 • Weatherford Norge
 • Yokogawa Norge

  Yokogawa Norge AS is a leading provider of Industrial Automation, Advanced Solutions for Operational Optimisation, Consultancy Services, and Test and Measurement Equipment.
  Combining innovative and cutting-edge technology with project management, engineering and services; Yokogawa delivers field-proven operational excellence, safety and reliability throughout the delivery and post-implementation maintenance lifecycle.

  Les mer...
 • Techinvent

  TechInvent was founded in 2008 by the founder and CEO Alf Egil Stensen together with the venture capital firm Statoil Technology Invest AS, Aarbakke Innovation AS and ipark AS. The company has been supplying its chemical injection FluidCom™ technology to major oil companies since 2016.

  In Q3 2017 TechInvent AS announces that Yokogawa Electric Corporation has acquired 100% of the company and the unique FludCom technology. From August 2018 the company officially change name to Yokogawa TechInvent AS.

  Yokogawa TechInvent AS is responsible for the invention and development of FluidCom™, a revolutionary chemical injection valve and metering controller for the petroleum industry. The FluidCom™ technology was established following many years of close development with the leading oil and gas company, Statoil, and has proven accuracy, reliability and cost saving features

  Les mer...
 • GEM Invest

  We provide high quality accommodation, offshore and towage services worldwide.
  Our unique purpose-built service operation vessels (SOV) are designed to provide safe access for personnel to Wind Turbine Generators (WTG) combined with a high standard of accommodation at sea.

  Les mer...

Green Energy and Subsea

 • Atlas Cerno

  For the complete range of specialist recruitment and HR services in the Energy and Marine industries

  Les mer...
 • Axis

  Axis is an independent energy consultancy providing Well Operations and Well and Reservoir Studies to the global energy industry.

  For more than 20 years Axis has delivered specialist well and reservoir expertise - from exploration, appraisal and the initial phases of field concept design, through to complete field development planning, well operations, production / reservoir management, decommissioning and well abandonment.

  Since 2014 we’ve also provided low carbon services, supporting industry leading CCS projects. Leveraging our transferable subsurface and wells skills, our CCS knowledge and experience provides our clients with high quality CCS support during all stages of store development.

  For further information, please visit our website

  Les mer...
 • Capa kinoreklame

  CAPA er Norges eldste og mest kompetente hus innenfor kinoreklame - og dette kan vi! 

  Vi brenner for mediet vårt, og jobber stadig med utvikling av nye produkter som kan knyttes til kinoopplevelsen. Vi leverer kreative løsninger til våre kunder, basert på dokumentert innsikt og ekte engasjement.

  Vi er ikke redd for å utfordre eller bli utfordret av våre annonsører ... vi lever for å knytte merkevare og forbruker sammen innenfor den magiske verden som film og kino er!

  Les mer...
 • Compita, Coach & Rådgiver

  Vi bidrar i endringsprosesser, og hjelper virksomheten å oppnå gode resultat med fokus på mennesker, involvering, struktur og handlekraft. Vi jobber tett sammen med kunden for å forstå menneskene og organisasjonskulturen. Med god forretningsforståelse og digital kompetanse identifiseres forbedrings- og utviklingsområder. Løsningene skreddersys i forhold til organisasjonens forutsetninger og behov.

  Leveranseområder:


  ✔Endringsledelse
  ✔Prosjektledelse

  ✔Leder- og teamutvikling
  ✔Digitalisering
  ✔Internkontroll/HMS
  ✔Sertifiseringsprosesser

  Les mer...
 • Cowi

  COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på selskapets verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser vi utfordringer gjennom vår unike 360°-tilnærming.

  Slik skaper vi økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

  Les mer...
 • Designbanken

  The house of subsea expertise

  Les mer...
 • Ecovice

  Ecovice driver med rådgivning innen strategi, forretningsutvikling, innovasjon, organisasjonsutvikling og finansiering.

  Siden 2004 har Ecovice hjulpet selskaper i alle størrelser å respondere på industrielle omstillinger med mål om å forbli konkurransedyktige.

  Les mer...
 • Finadvice Regnskap og Rådgivning

  Vi er et autorisert regnskapsførerselskap hvor begge regnskapsførere som også er innehavere, har lang erfaring fra revisjon og regnskapsføring. Vi har bakgrunn fra et av norges ledende revisjonsselskap, og har bra nettverk med revisorer.

  Les mer...
 • Fler

  Rekruttering og Bemanning. FLER. leverer personell med faglig sterk kompetanse.

  Les mer...
 • Haven

  Haven har åpnet esportsenter i Stavanger, og ønsker å bidra til å øke interessen og attraktiviteten rundt esport i regionen! Haven vil legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve esport og gaming med topp moderne utstyr sammen med andre. Her er alle nivåer velkommen!

  Les mer...
 • Ipeople

  Selskapet ble etablert som MDE Executive 1 januar 2011 og endret navn til Ipeople 1.mai 2012. Siden starten har vi levert et betydelig antall rekrutteringer innen ledelse og strategiske nøkkelposisjoner. Med den økende globaliseringen og en enorm teknologisk utvikling, blir presset på det å være leder enda større. Ipeople bistår små og mellomstore virksomheter med rekruttering av ledere og nøkkelmedarbeidere som kan gjøre at våre kunder lykkes.

  Ipeople er 100% eid av partnere som arbeider i selskapet.

  Vi jobber med mennesker, så enkelt og så vanskelig på samme tid. I gode og krevende tider er vi opptatt av å ha en positiv tankegang. Vi ønsker å bidra til gode opplevelser, uavhengig av hvilken anledning omgivelsene møter oss. Det skal oppleves godt å møte oss.

  Vi skal levere solid «håndverk», grundige prosesser og etterlevelse av disse hver eneste dag. Vi skal stadig jobbe med å utvikle og forbedre oss, det vi gjør skal være grundig. Vi skal gi gode kunde- og kandidatopplevelser.

  Vi opptrer alltid profesjonelt og etisk korrekt overfor mennesker og den informasjon som tilfaller oss. Våre prosesser er transparente og ryddige, og våre kunder og kandidater behandles med respekt, omtanke, diskresjon og - om ønskelig, med konfidensialitet.

  Les mer...
 • Limestone
 • MaPlan

  Plantjenester og rådgivning. MaPlan er ett av få rene plankontor i regionen. Selskapet samarbeider tett med arkitekter og ingeniører og tilbyr
  hele bredden innenfor underlag og illustrasjoner til regulering,
  og tilbyr alt som trengs for å utarbeide en reguleringsplan.

  MaPlan utarbeider detaljreguleringer, områdeplaner og kommuneplaner, men kan også hjelpe med innspill til planer eller vurdering av planrisiko i forbindelse med kjøp eller salg av eiendom.

  Les mer...
 • Marinius Handel

  Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

 • Megabite

  Megabite is an advertising agency that delivers much more than this: Internet solutions and graphic design to the SMB market, including web sites, web designs, logos, publishing solutions, profile manuals and publications.


  SERVICES

  • Web design
  • Logo design
  • Graphic design
  • SEO
  • Film
  • Photography
  • Digital marketing


  TECHNICAL SOLUTIONS

  • Publishing tools
  • Destinet
  • WordPress


  Les mer...
 • Monetor

  Our platform guides you in managing foreign exchange

  Gain a competitive edge in the currency market with Monetor’s powerful platform. With just a couple of clicks, Monetor analyzes market data and automatically adjusts stop loss and take profit levels in real-time, ensuring that you’re always on top of your trades.
  Connect to your ERP system or manually enter your criteria to receive tailored insights on your currency purchases.

  Les mer...
 • Norce

  NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder.

  Les mer...
 • Norwegian Tunnel Safety Cluster

  Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Og vi har ingen tid å miste!

  Vår visjon: Klyngen skal være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

  Hovedmål: Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

  Les mer...
 • Novis Norge
 • Olsen Coaching Geir Olsen

  Organisasjonsrådgivning

 • Polarkonsult

  Polarkonsult AS was established in 1974, and the head office is in Harstad. The company has established itself over time as a prominent consulting firm in Norway, specializing in ship design and maritime engineering. The company serves a global clientele and has acquired a robust portfolio of services and products through its rich history.

  Les mer...
 • Proactima

  Our aim is to help our clients to better manage their own risks. Good management requires competence, methods and practical experience. Proactima delivers that through consulting services, tools and training.

  Proactima was founded in Stavanger in 2003 by Hermann Steen Wiencke and Richard Heyerdahl. After a modest start, we have experienced remarkable growth. In early 2006 there were seven of us, and in 2016 we have grown to more than 70 experienced consultants in our offices in Stavanger, Bergen, Oslo and Trondheim.

  We have leading specialists in all our service areas, and all our consultants have specialised skills in at least one of these areas. This makes our company a stimulating working environment and allows us to put together project teams tailored to our assignment and our clients’ needs.

  Les mer...
 • Simons Hospitality

  Er erfaren, proaktiv og resultatsorientert profesjonell som kommer fra hospitalitybransjen, med fremragende resultater å vise til innenfor hotell, turisme og fritid. Har over 20-års nasjonal og internasjonal erfaring, med særskilt kompetanse innenfor service, kundebehandling, effektivisering, finansiell planlegging, utvikling og fritidsaktiviteter ved hotell og resorter.

  Les mer...
 • SVC

  Supplier of consultants to the offshore industry.

  We are one of the major suppliers in our region of technical consultants and engineers, including quality engineering services, CAD-services and project administrative services at all levels.

  Les mer...
 • Summarum Rådgivning

  Lei en økonomiansvarlig/CFO når du trenger det, overlat budsjetteringen til oss, sikre oversikt over likviditeten, få strategiske råd eller la oss ha kontroll på hele regnskapet.

  Sammen finner vi ut hvilke forretningsprosesser som gir dere mer tid til det dere er gode på, økte inntekter og reduserte kostnader.

  Teamet i Summarum bryr seg om nøyaktighet, god kommunikasjon og nært samarbeid med kundene.

  Les mer...
 • S5 Consulting

  S5 Consulting AS (S5) is an employee-owned, Norway based SAP consulting company focusing on Innovation and Digital Transformation projects. S5 has a team of highly skilled and certified experts. S5 is known for its ability to help clients execute change to add value by intelligently connecting People, Things, and Business. S5 archive this by mixing our strong competence and business experience with utilizing great software end tools.

  Les mer...
 • Techconsult


  Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene. 

  Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle)  i Storbritannia. 

  Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

  Les mer...
 • The Fjords DA

  Great travel experiences with maximum impression and minimal footprint

  A fjord cruise on board our environmentally friendly boats, designed specifically for sightseeing, represent a new and fortified way for tourists to experience Norway´s most beautiful fjords.

  With three boats powered by clean electricity up to 1200 guests can travel through the beautiful coastal landscape with a clean conscience.

  The Fjords´ catamarans have won several awards for their innovative and universal design.

  In addition to being an international environmentally friendly role model for everyone involved with passenger transport at sea, they have been pioneers in developing a design that equates all passengers.

  Les mer...
 • Tollkonsult

  Internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt
  tollregelverk. Tollkonsult har spesialisert seg innen fagområdet toll, og bistår
  gjerne din bedrift i arbeidet med å optimalisere bedriftens tollprosesser.

  Les mer...
 • Trafsys

  Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer (ITS) med et stort utvalg av avanserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger for tunneler og trafikkanlegg. Selskapet har vært i bransjen i mer enn 30 år og har levert flere hundre komplekse trafikkanlegg i tunneler og langs veier.

  Gjennom våre høyt utdannede og engasjerte medarbeidere tilbyr vi spesialkompetanse innenfor automasjon, kommunikasjon, programvareutvikling og systemintegrasjon. Gjennom at vi kjenner kundens behov kan vi levere innovative og smarte systemløsninger som gir høyere sikkerhet og fremkommelighet i trafikken og som reduserer negativ påvirkning på miljøet.

  Les mer...
 • Tveteraas
 • Universitetsfondet

  Universitetsfondet for Rogaland AS ble etablert som aksjeselskap i år 2000. Selskapet har som formål å sikre utvikling av et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov.

  Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist. Videre skal selskapet medvirke til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv, samt bidra til et bredt internasjonalt samarbeid.

  Universitetsfondet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. I forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål, kan også Universitetsfondet eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisnings – og forskningsformål.

  Les mer...
 • Ungt Entreprenørskap

  Vi er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

  Les mer...
 • Zacco Norway

  Zacco is a modern, consultancy driven company with a 360° perspective on Intellectual Property: From patent filing, trademark registration and design protection to dispute resolution, information security and portfolio management.

  Our vision is to secure and protect our clients’ entire innovation process and intangible assets. With our technical and legal expertise as well as experience we want to guard our clients’ innovations and make them reach their full potential and development.

  Our aim is to be our clients’ preferred partner within IP consultancy besides being their innovative partner in the development of new technology to meet the digitalization which the IP business is facing and the world is undergoing.

  We are more than 350 experts within all aspects of Intellectual Property including a large number of experienced Patent, Trademark and Design Attorneys as well as highly skilled Attorneys at Laws, Paralegals and IT Specialists.

  Les mer...
 • GEM Invest

  We provide high quality accommodation, offshore and towage services worldwide.
  Our unique purpose-built service operation vessels (SOV) are designed to provide safe access for personnel to Wind Turbine Generators (WTG) combined with a high standard of accommodation at sea.

  Les mer...

Finacial

 • Balcoo

  Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Vi er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft. Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter og nærmere 900 ansatte.  

  Les mer...
 • Baseline Energy

  Baseline Energy helps people and businesses to take smart energy decisions, saving energy and using the energy infrastructure in a more efficient way.

  Les mer...
 • Earth Science Analytics

  Earth Science Analytics aims to improve exploration and production success for clients by providing geoscience-driven data-analytics software, database solutions and data-driven workflows for better understanding of sub-surface uncertainty.

   

   We have extensive experience within geo science, computer science, artificial intelligence, and machine learning, and use this to develop technology and services for the oil and gas industry. Our software products are based on artificial intelligence and provide geoscientists with opportunities to work with large data sets more efficiently, with greater precision and at a lower cost compared to what can be done with traditional methods. Our solutions bridge the gap between large – multidimensional – data sets and data-driven decision making.

  Les mer...
 • Easee

  Produktene våre skal ta en plass i fremtidens strømnett, de skal fungere som smarte strømventiler og vi skal fordele energien på en mye bedre måte enn i dag.

  Sammen med andre laderoboter vil tilgjengelig strøm i installasjonen fordeles automatisk og dynamisk mellom enhetene.

  Lastbalanseringen skjer ved hjelp av proprietær teknologi som ikke krever ekstra infrastruktur, skytilkobling eller internett.

  Du kan ha opptil 3 enheter per kurs. Antall er avhengig av kapasitet og ønsket ladeeffekt.

  Maks ladestrøm kan justeres ved tilkobling

  Støtte for trådløs lastbalansering mellom hovedsikring og Tibber Pulse

  Les mer...
 • Flow Design Beureau

  FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

  FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. Fra 2009 er FDB agent for programvaren FloMaster fra Mentor Graphics, og fra 2014 er FDB allianse-partner med National Instruments. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

  Les mer...
 • Golden Circle

  Golden Circle is an innovative company that puts emphasis on renewable and sustainable solutions for the plastic industry. Our main focus is speeding up the process of the green change, helping industries create a sustainable future. We offer eco-friendly long term solutions with the goal of preserving our planet and future for the generations to come.

  Golden Circle has industry leading downstream solutions for several types of plastic waste. We are mainly involved with the fishing and maritime industries, but we are able to offer the same solutions to any branch of industry that use or deals with plastic. We are proud to have partners who are ground breaking and innovative companies withing the recycling industry of Scandinavia and Europe. We also guarantee 100% traceability and documentation, so you know exactly where your waste ends up.

  Les mer...
 • Kasema

  Konsulentvirksomhet og rådgivning knyttet til oljebransjen og annen virksomhet, investeringer i eiendom, aksjer og verdipapirer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. (Purehelp.no)

 • Norsk Vind Energi

  Wind power is the most climate-friendly form of energy and the one with the smallest ecological footprint. We contribute to electrifying the transportation sector and a low-emission society.

  This vision is the principal foundation on which we develop, build and operate clean and renewable energy production. 

  Norsk Vindenergi was founded in 1996, and since then we have worked continuously on project planning and development of wind power production in Norway and abroad. That has produced results! Just in Southwestern Norway, our projects will cover the electric power consumption of 100,000 households, when they are completed.


  Les mer...
 • Norwegian Technology

  Norwegian Technology AS provides services for the development of sustainable waste treatment solutions for offshore and onshore industry and municipal applications using proprietary treatment technologies, equipment and chemicals.

  Les mer...
 • Norwegian Tidal Solutions

  Bevegselsesenergien i vannmasser fra tidevann kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne evigvarende fornybare rene energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.

  Les mer...
 • Triad

  Utvikle nye metoder for petroleumsprospektering og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltagelse i annen virksomhet av enhver art, enten direkte eller indirekte gjennom aksjeinnskudd e. l.

  Les mer...
 • Ullandhaug Energi
 • Windmaster Technologies

  By deploying our radar-driven Invisible Met Mast™, you get a real-time, reliable Turbulence Intensity plotting & scanning data-stream. This gives you the additional intel that you need to adjust the balance of production across your site for a net power gain.

  Les mer...
 • Zaptec Charger

  ZAPTEC’s vision is to transform everything. A tall order that fits our ambition. Our goal is to revolutionize numerous industries including electric mobility, power grid infrastructure, and renewable energy by applying our unique and patented technology for supercompact power electronics and transformers in an innovative way.

  ZAPTEC’s current solutions for electric vehicle charging include the ZapCharger Portable, an innovative charging cable designed and developed in close collaboration with Renault, as well as the ZapCharger Pro solution for efficient, intelligent charging in larger installations.

  ZAPTEC is headquartered in Stavanger, Norway, and all products are designed, developed and manufactured in Norway.

  Les mer...

Geoscience

 • Axis

  Axis is an independent energy consultancy providing Well Operations and Well and Reservoir Studies to the global energy industry.

  For more than 20 years Axis has delivered specialist well and reservoir expertise - from exploration, appraisal and the initial phases of field concept design, through to complete field development planning, well operations, production / reservoir management, decommissioning and well abandonment.

  Since 2014 we’ve also provided low carbon services, supporting industry leading CCS projects. Leveraging our transferable subsurface and wells skills, our CCS knowledge and experience provides our clients with high quality CCS support during all stages of store development.

  For further information, please visit our website

  Les mer...
 • CGG

  CGG is a fully integrated Geoscience company providing leading geological, geophysical and reservoir capabilities to its broad base of customers primarily from the global oil and gas industry. Through its three complementary businesses of Equipment, Acquisition and Geology, Geophysics & Reservoir (GGR), CGG brings value across all aspects of natural resource exploration and exploitation.

  Les mer...
 • Earth Science Analytics

  Earth Science Analytics aims to improve exploration and production success for clients by providing geoscience-driven data-analytics software, database solutions and data-driven workflows for better understanding of sub-surface uncertainty.

   

   We have extensive experience within geo science, computer science, artificial intelligence, and machine learning, and use this to develop technology and services for the oil and gas industry. Our software products are based on artificial intelligence and provide geoscientists with opportunities to work with large data sets more efficiently, with greater precision and at a lower cost compared to what can be done with traditional methods. Our solutions bridge the gap between large – multidimensional – data sets and data-driven decision making.

  Les mer...
 • Envision

  Envision delivers consultancy services, training, data and information management and software solutions to the exploration and production community. 
  At your service is a team of highly qualified technical specialists offering skills within geology, geophysics, reservoir engineering, programming and application support. 
  We are a Norwegian company, providing independent thinking and fresh ideas in order to exceed our customers’ expectations.

  Les mer...
 • Eriksfiord

  Eriksfiord is a provider of geological services in various ways. The client may prefer to send us data and a work scope, and we present a report after completion of the work. Other projects are more interactive, i.e. our staff have several work sessions with client teams during the work, and we help implement results in the client's workflow. 

  Other types of services require that our staff are directly included in the project team and work in the client's office. We also provide training, most often in the form of courses specifically designed for a single client company. Expert advice is provided in the form of expert witnessing, prospect evaluation for investors, as independent opinions in the event of conflicts, or as on-site supervision of data acquisition. For projects of a wide scope, we have access to a large network of specialized suppliers. 

  Les mer...
 • Geomec Engineering

  Geomec Injection Center offers dedicated technical support-services
  including field & well planning, operational follow-up and problem solving

  GeoTool Inject is a monitoring & analysis software with technical support
  for disposal, pressure-support and shale-stimulation injection wells.

  Geomec delivers enhanced visibility & control for injection wells
  (by converting well & reservoir data into operational information)
  ensuring optimized production & safety, cost-savings and automation


  Les mer...
 • Geoprovider

  GeoProvider provides high-quality, cost-effective, matched & merged multi-client data. We utilize the existing seismic and well data, extracting its maximum value and offering our clients the best multi-client product in terms of quality and price.

  We broadband re-process seismic data from field tapes, significantly improving overall imaging, resolution and structural definition, delivering outstanding results even on vintage datasets.

  Our HC & Seal Evaluations allows identification and typing of HC shows and identification of sealing units/barriers to flow. We then further integrate the mud-gas well analysis with the seismic data. This provides valuable insights into overall understanding of HC potential, lateral regional sealing, migrations mechanism, prospect de-risking etc.

  Les mer...
 • PGS Geophysical

  PGS provides images and 3D data about the subsurface beneath the ocean floor, that oil companies rely on to find oil and gas reserves worldwide. Our business is technology driven and we provide a broad range of seismic and reservoir services. 

  Les mer...
 • Seismic Partner

  Seismic Partner is a multi-client seismic company focusing on targeted seismic acquisition, providing oil companies with the highest quality data over their production, development and exploration assets.

  Seismic Partner has developed LumiSeisTM , a true hybrid concept for seismic acquisition, addressing the potential shortfalls seen in the individual data sets.

  By optimizing Ultra HD3D streamer acquisition with State of the art Ocean Bottom Nodes in a coordinated cost-effective operation, LumiSeisTM will address all acquisition, processing and interpretation challenges from seabed to reservoir.

  Seismic Partner is working with high-end project partners and suppliers within the seismic streamer and ocean bottom seismic nodes domains to plan and execute high-end True Hybrid seismic projects. Each survey is tailor made according to the individual clients requirements.

  Les mer...
 • Sharp Reflections

  In 2010, EnVision AS and Fraunhofer ITWM (Germany) staff formed a new joint-venture company, Sharp Reflections to commercialize Pre-Stack Pro. Sharp Reflections’ experienced geophysical team works together with clients to quickly extract information and define drill targets from pre-stack and stacked seismic data. Demand for pre-stack data analysis is growing throughout the industry, and we are dedicated to defining the leading edge.

  Les mer...
 • Sxicom

  SXICOM AS is an independent geophysical service company based in Stavanger. We have experience in 2D and 3D seismic processing and imaging services, software and solutions. Our speciality is match and merge of 2D and 3D seismic surveys, fix navigation, correct velocities and make harmonised merged velocity cubes.

  Les mer...

Helse

 • Enforme

  Enforme AS har i samarbeid med de fremste fagmiljøene i landet utviklet «Min Livsstil». Utviklingen har bl.a. vært støttet av Innovasjon Norge og valideres av Universitetet i Stavanger. «Min Livsstil» er et e-helseverktøy hvor deltakerne gjør en egenvurdering av egen helse og livsstil. Det er utviklet skreddersydde løsninger for Frisklivssentaler i kommunesektoren og for elever i ungdoms- og videregående skoler.  Det er også en egen løsning for ansatte i bedrifter. «Min Livsstil» er et spennende og pedagogisk konsept hvor deltakeren selv svarer på sentrale livsstilsspørsmål. Umiddelbart etter gjennomføring får deltakeren en grundig og motiverende rapport som inspirerer den enkelte til å gjennomføre små og store livsstilsendringer. 

  Les mer...
 • Helene Fuglestad psykologspesialist
 • HelseCampus Stavanger

  HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

  Les mer...
 • Helse Stavanger HF

  Gjennom bygging av nytt sykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.

  • Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.
  • Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor I-park og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. 
  • Størrelse: cirka 100 000 kvadratmeter (over 14 fotballbaner stort). Til sammenligning er Sykehuset Østfold (Kalnes) 85 000 kvadratmeter.
  • Det er planlagt for enerom med bad til alle (ca. 640 sengerom).
  Les mer...
 • Helse Vest IKT

  Helse Vest IKT AS er eit heileigd dotterselskap av Helse Vest RHF etablert 01. november 2004. Selskapet er eit resultat av samanslåing av IKTavdelingane ved helseføretaka i Helse Vest.

  Vi leverer utstyr og tenester innanfor IKT-området til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Selskapet skal bidra til ei betre helseteneste ved innovativ bruk av IKT-løysingar. Helse Vest IKT AS sin visjon er å bidra til ei forenkling av pasienthandsaminga i vid forstand. Helse Vest IKT har kontor i Førde, Florø, Bergen, Haugesund, Stavanger, Voss, Odda og Stord.

  Les mer...
 • Inova Medical

  Inova Medical – helseformidling til utlandet. 

  Vårt ønske er å kunne tilby de beste diagnostikk- og behandlingstilbudene som finnes på det internasjonale markedet. Som innovatører søker vi etter ny teknologi og helsetilbud som vi ikke finner i Norge, som ikke er tilstrekkelige i Norge eller som har lange ventelister i Norge. Hos oss får du god service og trygghet i alle ledd av prosessen. Vi kvalitetssikrer våre partnere i utlandet som hovedsakelig befinner seg i England og Tyskland.

  Utfordringer

  Søker du hjelp utover det som tilbys av det offentlige? Trenger du nye tilnærminger til dine problemer? Ønsker du en ´second opinion´ i utlandet? – da er Inova Medical noe for deg.

  Fordeler

  Vi kartlegger for deg hva som kan være gode løsninger for ditt utgangspunkt. Vi har en oversikt over behandling og diagnose tilbud i utlandet allerede, slik at du selv sparer tid med å finne din løsning. Vi har rutiner for å kvalitetssjekke klinikker og sykehus vi benytter. Vår årelange erfaring er svært nyttig for pasienter for å sikre et optimalt utbytte. Vi organiserer både reiser for grupper og independent reisende. Vi tilbyr hjelp med språk og kan stille med personell som følger deg ved behov.

  Les mer...
 • NordicDx

  NordicDx ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien. Bred erfaring innen maritim bioteknologi og medisin er en fellesnevner i vårt selskap. Samarbeidet med våre produsenter strekker seg flere år tilbake. Som firma ønsker NordicDx å bistå samfunnet med å returnere tilbake til en trygg og smittefri hverdag som vedvarer.

  Les mer...
 • Norwegian Smart Care Cluster

  Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en nasjonal klynge, med ArenaPro-status i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram.

  Klyngen har 280 medlemmer blant bedrifter og kommuner/offentlige aktører. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

  NSCC drifter Norwegian smart Care Lab som er en testfasilitator for ehelse-selskap som ønsker å selge til det private og offentlige markedet.

  Klyngen drifter også et digitalt akseleratorprogram, spesialdesignet for helsebedrifter. Det heter EIRAccelerator.

  Visjon for NSCC: Our members provide leading health and home care solutions for the global market.

  Formål: Utvikle en klynge med fokus på omstilling, innovasjon, forskning og utvikling, kommersialisering, og eksport/internasjonalisering av produkter og tjenester innen helse og velferdsteknologi. Samhandling, kunnskapsformidling og næringsutvikling er stikkord for hva vi jobber med. Det gjør vi ved å:

  • Styrke bedriftene i klyngen
  • Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat
  • Bidra til å utvikle norsk helseindustri

  Norwegian Smart Care Cluster er en del av innovasjonsselskapet Validé.

  Les mer...
 • Safer

  SAFER ble opprettet i 2005 i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Lærdal Medical AS (LMAS).
  SAFER har som formål å fremme pasientsikkerhet, ved å bygge opp og drive et kraftsenter for læring, undervisning, forskning og kvalitetsforbedring for alle tre partnere.

  Les mer...
 • Sykehusinnkjøp

  Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

  Les mer...
 • Stavanger Kommune

  Stavanger kommune har etablert «Hverdagslabben» som en del av HelseCampus Stavanger. Fasilitene brukes til trening, undervisning, samhandling og simulering både for omsorgstjenesten i kommunen og for brukere av tjenester.

  HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. I HelseCampus samhandler aktører som ambulansetjenesten, sykehuset, kommunene og private aktører innen digitale helseprodukter og tjenester. Slik får man utviklet gode produkt og tjenester for et moderne, norsk helsevesen.

  Les mer...
 • Stiftelsen Pårørendesenteret Stavanger

  Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd.

  Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet.

  Les mer...
 • Tellu

  Framtidsrettede omsorgstjenester krever en teknologiplattform som er fleksibel, trygg, og gir mulighet for innovasjon. Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene.

  Les mer...
 • Sjukehusapoteka Vest

  Sjukehusapoteka Vest holds the largest pharmaceutical academic environment in Western Norway, and is part of the Western Norway Regional Health Authority. Our four hospital pharmacies are located in the largest hospitals in Bergen, Førde, Haugesund and Stavanger.

  Les mer...

Inkubator

 • Braaten.Technology

  Braaten.technology has developed and patented a weight cell that ensures heavy lifting under water. The SLM, Subsea Load Monitor, is an underwater cableless weight cell wich is not affected by hydrostatic pressure and will display an accurate weight, regardless of the depth at which it would work.

  This means that the ROV can execute the subsea lifting operation with pinpoint precision and with redused use of thrusters.

  Les mer...
 • Endvision

  Endvision AS was founded in 2020 with the idea that the E&P industry must change in order to stay competitive in the future. Our contribution is more sustainable and efficient solutions for offshore logistics. As vanguards we have built a sharing economy platform with a commercial model in which we are now taking the initiative to operationalize.

  Les mer...
 • Factiverse

  Find clarity. Make informed decisions.

  Factiverse are revolutionizing the way businesses detect and analyze unstructured data like news, reports, and documents.

  Disinformation is a big risk for businesses. Our robust deep neural networks learn from past patterns of misinformation and disinformation. Use our API for fact-checking and content validation to identify controversial information.

  With the increasing amount of information, businesses face a lot of risks associated with using unstructured data. Our solution, an API for entity linking automatically recognizes entities in unstructured text and links them to relevant sources for added context. We also provide an API for detecting and referencing claims and citations.

  Les mer...
 • Fish Lab

  Hvordan har fisken det – egentlig? En liten avføringsprøve er nok til å måle stressnivået til fisken.

  FishLab er et laboratorium som tilbyr analyser av nye biomarkører. Målet vårt er å bidra til å styrke fiskehelsen i norsk oppdrett. FishLab tilbyr overvåking av stress og kjønnsmodning gjennom analyse av kortisol- og testosteron-metabolitter i feces. Og siden det er tilstrekkelig med 0,2 g feces for å kvantifisere disse hormonstoffene, trenger fisken ikke å bli avlivet. FishLab er involvert i flere utviklingsprosjekter.

  FishLab gir presist innblikk i fiskens fysiologiske tilstand.

  Les mer...
 • Fishglobe

  FishGLOBE - en lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen enda bedre, - mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd. - En multiløsning for bruk i kombinasjon med vanlig merdoppdrett.

  Les mer...
 • Hydrophilic

  From discovery to field in record time Hydrophilic is developing technology that will significantly reduce the number of appraisal wells on the Norwegian continental shelf, while generating structural savings of several billion NOK per year for the oil companies. In addition, it will lead to a substantial reduction in environmental impacts.

  Hydrophilic Probe can considerably shorten the time from discovery to productive field, with all of the advantages that brings. The technology will be ready for commercialisation in 2024.

  Les mer...
 • Norwegian Tidal Solutions

  Bevegselsesenergien i vannmasser fra tidevann kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne evigvarende fornybare rene energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.

  Les mer...
 • Open Horizon

  OpenHorizon har utviklet en helt ny løsning som automatiserer risikovurderinger og er et komplett styringssystem for sikkerhetsrisiko.

  Programvaren, AIR – Automated Intelligence Risk, kalkulerer risiko for virksomheter, bransjer og verdikjeder. Løsningen gir virksomheten et spisset trusselbilde kalkulert på bakgrunn av hvilke verdier de forvalter og anbefaler tiltak på tvers av standarder som NIST og ISO.

  OpenHorizon har en sammensetning av kompetanse med lang erfaring
  fra etterretnings- og sikkerhetsbransjen. Alle ansatte har sin
  bakgrunn i fra Norges hemmelige sikkerhets- og etterretningstjenester
  (Politiets sikkerhetstjeneste – PST og Etterretningstjenesten – ETJ).

  Les mer...
 • Subc3d

  SubC3D was established July 2016. Our services includes delivery of underwater 3D models and sale or rental of equipment for subsea measurements. We have a strong focus on development and innovation

  Les mer...
 • Thrust AS

  Thrust utvikler et digitalt verktøy for at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan bli en bærekraftig organisasjon.
  Thrust hjelper deg til å velge bærekraftsmålene som er mest relevant for din bedrift ved å involvere de ansatte i prosessen, og gjør bærekraftig praksis enkelt.

  Les mer...
 • Universitetet i Stavanger studentinkubator

  Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

  Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

  Senteret jobber for å styrke fagtilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger.

  Les mer...

IT/IKT

 • Auxios

  Auxios develop sensor systems for aquaculture that detect lice and other visible diseases to improve fish health.

  The company also develope smart autopilots for ships. Many ships have autopilots, but they there are no affordable product on
  the market that senses what is happening around the ship to navigate
  safely. We work to provide safe, less boring, fast, cheap and energy
  efficient journeys at sea.

  Les mer...
 • Cognite

  Cognite is an industrial software company headquartered in Oslo, Norway, with offices in Tokyo, Japan, and Austin and Houston, Texas.

  The IT-company create software for oil and gas, power and utilities, renewable energy, manufacturing and other asset-heavy industries. Our products turn industrial data into customer value by liberating it, contextualizing it, and making it actionable for users.

  Les mer...
 • Dataforeningen i Rogaland
  Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har.

  Vi er det samlende fagmiljøet hvor utøvere og brukere av IT-fagene i Norge kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre og sammen sikre at vår digitale fremtid også bygges på grunnleggende norske samfunnsverdier. Les mer...
 • Designbanken

  The house of subsea expertise

  Les mer...
 • Earth Science Analytics

  Earth Science Analytics aims to improve exploration and production success for clients by providing geoscience-driven data-analytics software, database solutions and data-driven workflows for better understanding of sub-surface uncertainty.

   

   We have extensive experience within geo science, computer science, artificial intelligence, and machine learning, and use this to develop technology and services for the oil and gas industry. Our software products are based on artificial intelligence and provide geoscientists with opportunities to work with large data sets more efficiently, with greater precision and at a lower cost compared to what can be done with traditional methods. Our solutions bridge the gap between large – multidimensional – data sets and data-driven decision making.

  Les mer...
 • Elogic

  eLogic AS er en kunnskapsbedrift innen IT, organisasjonsprosess, forbedringsprosess og rådgivning. eLogic skal være en stabil partner for gjennomføring av prosjekter, og som en støttespiller når din bedrift har behov for rådgivning.

  eLogic har lang erfaring og et stort nettverk i inn- og utland.

  Les mer...
 • eSmart System

  eSmart Systems is a leading provider of AI-powered services and solutions for the inspection and maintenance of critical energy infrastructure.

  Les mer...
 • Factiverse

  Find clarity. Make informed decisions.

  Factiverse are revolutionizing the way businesses detect and analyze unstructured data like news, reports, and documents.

  Disinformation is a big risk for businesses. Our robust deep neural networks learn from past patterns of misinformation and disinformation. Use our API for fact-checking and content validation to identify controversial information.

  With the increasing amount of information, businesses face a lot of risks associated with using unstructured data. Our solution, an API for entity linking automatically recognizes entities in unstructured text and links them to relevant sources for added context. We also provide an API for detecting and referencing claims and citations.

  Les mer...
 • Firmware Design

  Founded by Tore Ramsland. Deliver construction and civil engineering.

  Les mer...
 • Genus

  No-code is to design, create, and maintain software applications without programming. This increases speed and quality in application delivery and maintenance. Genus is the most expressive no-code platform on the market. We provide the software tools your enterprise needs to create, execute, and maintain any tailored application.

  Les mer...
 • Hoopla

  Alt for mange gavekort blir aldri brukt. Givn utfordrer tiår med
  stillstand og status quo i gavekortmarkedet med nye forretningsmodeller –
  som gjør det mulig å ta gavekort inn i fremtiden.

  Forretningsmodellen vår er å ta en avgift fra bedriftene som selger
  gavekort på plattformen vår. Vi tjener verken mer eller mindre på
  gavekort som ikke blir brukt.

  Dette lar oss fokusere på bedre brukeropplevelser og forbrukervennlige ordninger (som f.eks Forlengelsesgarantien vår). Og midlene for gavekort som ikke blir brukt - de går til de lokale bedriftene.

  Les mer...
 • Ichange

  iChange is a consultancy company focusing on the art of collaboration and efficent working processes to bring about results quickly, effectivly, engaging and with quality.

  We use modern IT-based tool in our mission. In general is MeetingSphere the tool that covers the full specter of functionalities to support the demanding working processes of real time as well as asyncronus internet meetings.

  We are a partner organized company.  It is our strategy to delvelop our overall expertise and bring value to our customers through mutually binding partnerships with complementary resources.

  Les mer...
 • Itumx
  Itumx bygger nettsider og digitale brukeropplevelser basert på
  fremtidsrettet teknologi, med innhold og tjenester som både engasjerer
  og skaper verdi. Vi gir deg tilgang til et stort og dedikert team i Norge som jobber med Sitecore – en av markedets beste plattformer - samt tverrfaglige leveranser innen strategi, innsikt, optimalisering, innhold og UX.

  Det å holde et slikt skjerpet fokus, gir oss spisskompetanse.

  Les mer...
 • Jakob Hattlenad Solutions

  Innovation improving business

  We deliver innovations that make your business more efficient, reliable and secure. We started selling electronic components in 1971, and our  success brought along challenges. To solve these challenges, we developed our own solutions and reliable business systems that are now recognized and used by multinational Fortune 500 companies.

   

  Les mer...
 • Kadme

  KADME provides a powerful, web-based solution that enables companies to bring their data into focus. By enhancing business critical processes such as exploration, production and asset-management decisions it creates a secure and effective corporate knowledge resource which is key to a company’s future success.

  KADME is a technology leader in data integration. Our team has extensive experience in the oil and gas sector, and data management solution design. We have been delivering industry-leading solutions since 2002. Our name is derived from what we offer: Knowledge and Data Management Expertise.

  Our flagship product, the Whereoil platform, is a powerful, web-based data integration solution used by oil and gas companies worldwide. It enables independents, multinationals and national data repositories to search all the available data and to extract information from multiple sources and file systems, including structured and unstructured data, inside and outside the organization’s firewall.

  The KADME consultant services portfolio includes information management and infrastructure consulting, and strategic and technical consulting on corporate, GIS and national-scale data bank solutions (national data repositories).


  Les mer...
 • Kryptovault

  KryptoVault is a Norwegian company that specializes in large scale cryptocurrency mining and data center operations. Our services consists of providing, installing, hosting, and maintaining hardware. Clients are welcome to reserve space and power at our current and upcoming facilities. KryptoVault facilities are powered with green and clean Norwegian energy sources from hydro-, and wind-powered turbines.

  Les mer...
 • Manso
 • Marinius Handel

  Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

 • Masterloop

  The world is drowning in data but starving for information. Masterloop finds your information diamonds in mountains of data.

  The world is becoming more and more connected and digitized. A side effect is that we are drowning in our own data.

  Our vision is to make better use of sensor data by turning it into actionable intelligence.


  Les mer...
 • Megabite

  Megabite is an advertising agency that delivers much more than this: Internet solutions and graphic design to the SMB market, including web sites, web designs, logos, publishing solutions, profile manuals and publications.


  SERVICES

  • Web design
  • Logo design
  • Graphic design
  • SEO
  • Film
  • Photography
  • Digital marketing


  TECHNICAL SOLUTIONS

  • Publishing tools
  • Destinet
  • WordPress


  Les mer...
 • Options

  Options has a skilled staff with more than 50 years of accumulated experience within product development, and we also perform other services within software development and consultancy on request.

  Options specialize in the following areas like General Software Development, Control Systems Development, Maintenance, Manufacture and Consultancy, Database Systems Development, Maintenance and Consultancy and Web Systems Development.

  Les mer...
 • PaleBlue

  PaleBlue helps companies to achieve better efficiency and earnings by providing best-in-class tools and platform. Helping every employee to experience a more secure and productive work environment.

  The company has worked with 3D and Virtual Reality since 1990s and deliver world-class solutions in 3D, Virtual Reality and Simulators. Our experience is that gamified training can help you improve safety, raise efficiency, and cut project costs. Turn your employee training into an engaging immersive experience.

  Les mer...
 • Prosesspilotene

  ProsessPilotene hjelper deg digitalisere arbeidsprosesser med hjelp av CRM løsninger og web portaler basert på Microsoft Dynamics 365 CRM og PowerApps, PowerBI og Azure

  Les mer...
 • Safran Software Solutions

  Our world-class software enables businesses to precisely plan and execute projects. Our experience, expertise and support ensures their success.

  Since 1997 we have worked closely with our customers to understand the
  complex requirements of planning and project controls software. This
  close relationship and process of continuous improvement means our range
  of software addresses real industry needs.

  Whether you run time-critical, asset-intensive, resource-critical
  capital projects or high-risk research and development projects, we have
  software to help you deliver on time and on budget.

  Les mer...
 • Sitecom

  Sitecom er et fleksibelt, allsidig, ungt og energisk firma som satser på kvalitet og kontinuitet for våre ansatte og våre kunder. Vi rekrutterer fagutdannede teknikere fra hele Europa, og har et internasjonalt og tverrfaglig miljø med høy aktivitet, god trivsel og som samarbeider godt og effektivt. Vi har høye krav til våre standarder og søker forbedringer og kompetanseheving i alle ledd tilpasset vår etterspørsel. Vi ønsker å fremstå som utviklende og inspirerende for våre ansatte. Vi har god variasjon i våre oppdrag og søker nye medarbeidere som er villige til å ta ansvar for både resultatoppnåelse for oss selv og våre kunder.

  Les mer...
 • Smart Sea Systems

  De fleste fartøy representerer store investeringer både i innkjøp og drift. Personell som inspiserer utstyr og gjennomfører vedlikehold er de viktigste ressurser et rederi har. De sikrer kontinuerlig drift, og opprettholder verdiene på skuta.

  Gode verktøy er vesentlig for at personellet skal kunne gjøre jobben.
  I dag er dette ikke begrenset til skraller og tenger, men også et ordentlig dataverktøy. Vi har derfor sammen med flere chiefer utviklet et vedlikeholdsprogram, som hjelper personellet med å gjennomføre dagens oppgaver.

  Våre systemer oppleves ikke som et rapporteringsprogram hvor chiefen ser på det som ekstra arbeid å rapportere, men gjennom automatiske oppgavelister, kalender og veiledere blir vedlikeholdsprogrammet et velkomment verktøy som øker kvaliteten på arbeidet.

   I og med at vedlikeholdssystemet er tilgjengelig i skyen, kan landorganisasjonen være proaktive ved å yte en utmerket support til skipet. Dette hjelper med å sikre kontinuerlig og effektiv drift. Vedlikeholdssystemet er en medhjelper i driften.

  Les mer...
 • Stiftelsen ECIM

  ECIM - The E&P Community for Data and Information Management, is a non-profit organisation, organized as a foundation (Stiftelse/Stichting), established by the industry for the industry to promote Data Management and Information Management Profession, Competence and good and best Practice within the E&P Industry.

  Les mer...
 • Telia Norge

  Telia er Nordens største leverandør av mobiltjenester - og det skal vi fortsette å være.

  Vi i Telia jobber for at du og dingsene dine alltid skal være på nett. Vi gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet - året rundt.

  Les mer...
 • The Cloud People

  The Cloud People er sertifisert Google Cloud Platform samarbeidspartner og autorisert forhandler av G Suite.

  Vi hjelper deg med smartere løsninger i skyen og automatiserer dine prosesser, slik at du sparer tid og kostnader og får mer fornøyde medarbeidere. Sjekk ut fordelene med å digitalisere prosesser med ServiceNow og Google Cloud.

  Les mer...
 • Thrust AS

  Thrust utvikler et digitalt verktøy for at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan bli en bærekraftig organisasjon.
  Thrust hjelper deg til å velge bærekraftsmålene som er mest relevant for din bedrift ved å involvere de ansatte i prosessen, og gjør bærekraftig praksis enkelt.

  Les mer...
 • Topdesk Norge

  Topdesk Norge tilbyr en Service Management-løsning som kombinerer et bruksklart verktøy med dedikerte eksperter.

  Vi lager ikke bare en programvare som kan hjelpe deg med å levere en god tjeneste. Vi sørger også for at du kan nå dine mål, steg for steg. Enten du ønsker å fokusere på selvbetjening eller slå deg sammen med andre serviceteams, har våre ansatte nok av erfaring til å hjelpe deg på veien. Og fordi programvaren vår er enkel å justere, kan du fortsette å forbedre tjenesteleveransen din, ett steg av gangen.

  Les mer...
 • True Twin

  We create digital twins FAST and EFFECTIVE

  Our speed and efficiency enables us to create digital copies of large physical facilities with minimal interference to daily operation.

  Les mer...
 • Trafsys

  Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer (ITS) med et stort utvalg av avanserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger for tunneler og trafikkanlegg. Selskapet har vært i bransjen i mer enn 30 år og har levert flere hundre komplekse trafikkanlegg i tunneler og langs veier.

  Gjennom våre høyt utdannede og engasjerte medarbeidere tilbyr vi spesialkompetanse innenfor automasjon, kommunikasjon, programvareutvikling og systemintegrasjon. Gjennom at vi kjenner kundens behov kan vi levere innovative og smarte systemløsninger som gir høyere sikkerhet og fremkommelighet i trafikken og som reduserer negativ påvirkning på miljøet.

  Les mer...
 • UTXO
 • Verico

  In Verico we specialize in offering services and products within Enterprise Asset Management.  Our references within the Utility sector span industries like electric power generation and distribution, gas distribution and other utilities. The company project portfolio show that our strong multi disciplinary team has successfully completed demanding projects for Transmission System Operators (TSO) like Statnett SF (Norway) and TenneT BV (The Netherlands), and a number of regional utility companies in Norway. In addition to our unique photography based data acquisition and quality assurance service, we provide services within asset data modelling, asset documentation, software development and integration, project management and more.

  Les mer...
 • Visam

  Visam AS ble etablert 2016 med idéen om å forenkle komplekse systemer og prosesser. Gründerne vant 2. plass med idéen sin om en 3D-portal ved «Start-up weekend Stavanger» i 2016. I dag hjelper vi selskaper å velge riktig digitaliseringsstrategi, lage historiefortellende videoer eller 2D / 3D-modeller: visualisere din idé og digitalisere dine prosesser.

  Les mer...

Mat og næringsmiddel

 • Glad Mat

  GLADMAT means «Happy Food» in Norwegian

  Gladmat has since its start in 1998 established itself as Scandinavia’s leading food festival. Gladmat is an important ambassador for food culture and enjoyment all year through and aims to be Norways most important meeting place for chefs, food producers, and foodies.

  The festival is situated in the heart of Stavanger in the last week of July where about 100 large and small exhibitors offer a taste of both new products and traditional food. During the four days the festival lasts, about 250 000 visitors taste their way around the festival grounds. Competitions, shows and other entertainment make sure that the days are filled to the brim with fun and inspiration.

  Les mer...
 • Moril

  DET NORSKE MÅLTID ER EN KÅRING AV DE BESTE MAT- OG DRIKKEPRODUKTENE I NORGE!

  Det Norske Måltid (DNM) har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.

  DNM kårer de beste matproduktene i Norge og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Den kategoribaserte konkurransen danner selve grunnmuren i hele Det Norske Måltid sin struktur.

  Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. DNM er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.

  Målet med Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon.

  Gjennom fokus på læring om norsk smak og mat har Det Norske Måltid som mål å bidra til matglede også hos barn og unge.

  Les mer...
 • Nofima

  Nofima is one of the largest institutes for applied research within the fields of fisheries, aquaculture and food research in Europe.

  Nofima arose from a political desire to rationalize and strengthen the competitive strength of Norwegian professional communities in the area of industry-oriented research into fisheries, aquaculture and food production.

  Our research activities date back as far as 1931, when “Norges Hermetikklaboratorium” (Norway’s canned food laboratory) was established. It was among the country’s first industry institutions, and was later renamed Norconserv. In the 1970s the research institutes Akvaforsk, Fiskeriforskning and Matforsk were established.

  All of the four institutes made strong contributions to developments in their sectors, both domestically and internationally, until the merger in 2007/8.

  In 2011 Nofima decided to simplify and rationalize the group’s corporate structure, and made the transition from corporate group to Nofima AS.


  Les mer...
 • Studio Cap Christian André Pettersen

  Christian André Pettersen fra Sandnes har to ganger vunnet bronsemedalje fra Bocuse d'Or. Sist gang i 2021. Mesterkokken driver selskapet Nord matstudio AS fra forsøkskjøkkenet i Måltidets hus i Innovasjonspark Stavanger.
  Nord matstudio AS driver med catering og kursvirksomhet.

  Les mer...
 • Tine FoU

  TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

  Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold

  Les mer...

Undervisning

 • AOF Fagskolen

  Om AOF Fagskolen

  Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

  Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen er praksisnær slik at kompetansen du tilegnes kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

  AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

  AOF Fagskolen har et bredt utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider. Vi vil sørge for at alle våre studenter får starte på, og fullføre sine utdanninger.

  Les mer...
 • Inger Tunsberg
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

  NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

  Les mer...
 • Norske Læremidler

  Norske Læremidler er et selskap av spesialister innen utvikling av digitale verktøy, kunstig intelligens og brukeropplevelse, spesialpedagogikk, systematisk begrepsundervisning og norsk- og matematikk-didaktikk. Alle ansatte har på hver sin side mange års utdanning og praktisk erfaring fra de ulike feltene som kreves for å lage et solid og moderne læremiddel.

  Les mer...
 • Sammen om en jobb

  Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for
  bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et
  mentorprogram.

  Vi kobler innvandrere og mentorer med samme utdanningsbakgrunn i et
  mentorprogram på tvers av kulturer. Slik skaper vi verdifulle relasjoner
  og et mer fremtidsrettet arbeidsliv. Vi kobler ressursene sammen.

  Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet. Dette til en stor kostnad for samfunnet, individet og næringslivet. Kunnskapen og nettverket til en med erfaring fra norsk arbeidsliv kan være nøkkelen.

  Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk
  arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt
  program. På den måten skaper vi relasjoner på tvers av kulturer, og
  viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske
  arbeidsmarkedet.

  Les mer...
 • Universitetet i Stavanger studentinkubator

  Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

  Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

  Senteret jobber for å styrke fagtilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger.

  Les mer...
 • Universitetet i Stavanger

  In constant collaboration and dialogue with our surroundings, regionally, nationally and internationally, we enjoy an open and creative climate for education, research, innovation, dissemination and museum activities.

  UiS will have an innovative and international profile, and will be a driving force in knowledge development and in the process of societal change.

  Stavanger is the oil and energy capital in Norway with a dynamic job market and exciting culture- and leisure activities. The interplay between the university and society and business is rich and diverse.

  The University of Stavanger, on the South West Coast of Norway, has 12,000 students and 1,600 faculty, administration and service staff.

  Les mer...
 • VID Vitenskapelige Høgskole

  VID tilbyr 60 forskjellige studieprogrammet på bachelor, master og ph.d-nivå. Se alle VIDs studietilbud her. Vurderer du å bli sykepleier, vernepleier, prest, diakon eller ergoterapaut? Vil du bli leder? Studere barnevern, familieterapi eller sosialt arbeid? Da er VID rette stedet for deg.

  VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet innen 2028.

  Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

  VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.

  Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

  Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

  Les mer...

Virkemiddelapparatet

 • Norce

  NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder.

  Les mer...
 • Norges blindeforbund

  Norges blindeforbund er en organisasjon med cirka 320 ansatte og 8300 medlemmer. Medlemmene som alle selv har en utfordring med synet styrer organisasjonen gjennom fylkeslag, landsstyre og landsmøtet.

  Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

  I Rogaland har fylkeslaget to lokallag, og to aktivitetssentre i Stavanger og i Haugesund.

  Les mer...
 • Norges Forskningsråd

  Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt,
  utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til
  omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

  Noregs forskingsråd er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for regjeringa og departementa og fordeler årleg milliardar av kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet har som mål å auke kvaliteten i norsk forsking og å fremje innovasjon og berekraft. Vi mobiliserer til større norsk deltaking i internasjonal forsking og innovasjon og stimulerer til samarbeid mellom forskingsmiljøa, næringslivet og offentleg sektor.

  Les mer...
 • Sintef AS

  SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. ​Hvert år utfører forskerne ved instituttet flere tusen oppdrag for små og store kunder. Som FoU-partner bidrar SINTEF til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

  Instituttet tilbyr bred flerfaglig kompetanse og jobber med alt fra korte testoppdrag og ekspertvurderinger, til store multinasjonale forskningsprosjekter med mange aktører.

  SINTEF samarbeider med ledende universiteter, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter - og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for kundene.

  Les mer...
 • Skape

  Skape.no - Centre of Entrepreneurship in Rogaland

  Skape.no is a centre for information, competence and guidance aimed at new businesses in Rogaland. The main aim is to offer advice and assistance to ensure independence for new business owners as well as in-depth understanding of the day-to-day running of their business.

  • The entrepreneur and business start-up is always at the centre
  • The barrier to enter the market is decreased
  • Rogaland will be the greatest area in the country in which to establish a new business
  • The same offer is given to all new businesses across all councils
  • Motivation and safeguards for all business start-ups
  • Increased success rate for new businesses
  • Focused individual follow-up and guidance
  • Connection of new ideas with local commerce and investors
  • Enhance the region´s reputation as an attractive place for new business establishments
  • Create more profitable businesses

  Main target group: Potential new business start-ups
  Other target groups: Newly established businesses and established businesses

  Skape.no aims to strengthen advice and guidance for entrepreneurs and new businesses in all of Rogaland.


  Les mer...
 • Validé

  Innovasjonsselskapet Validé bistår gründere, studenter, forskere og etablert industri som har nyskapende ideer med kompetanse, nettverk og kapital.

  Validé drifter et komplett økosystem for innovasjon enten ideene kommer fra forskning, gründere eller etablert industri. Validé er spesialisert på innovasjon og næringsetablering i tidlig fase, og den kompetansen har vi bygget opp siden 1995. Vi bruker vårt nettverk, kunnskap og kapital slik at nye, bærekraftige løsninger skal realiseres og nå et marked til beste for samfunnet og kloden.

  Validé er ranket blant Norges beste inkubatorer. Vi investerer i tidlig fase og drifter fire vekstprogram. Validé er partner med alle næringsklyngene i Rogaland, og er et non-profit selskap.

  Validé er teknologioverføringskontor (TTO) for Universitetet i Stavanger og fem andre forskningsmiljø i Rogaland. Samfunnsoppdraget til Validé er å sikre rettigheter og flytte ideer og løsninger fra forskningsmiljøene ut i næringslivet.

  Les mer...

Offentlig arkivforvaltning

 • Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS

  Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er et interkommunalt selskap heleid av 25 Rogalandskommuner og fire interkommunale samarbeidsordninger. Vi arbeider med dokumentbehandling og oppbevaring av arkivmateriale, og er et rådgivingsorgan for eierne. Vi er i tillegg depot for eldre og avslutta kommunale arkiver. IKA har 11 ansatte og er samlokalisert med Stavanger byarkiv og Statsarkivet i Stavanger.

  Les mer...
 • Stavanger byarkiv

  Stavanger byarkiv har ansvar for kommunens arkiver. Vi er delt i tre seksjoner: Arkivdanning og postmottak, Bevaring og formidling, og System og utvikling. Stavanger byarkiv har en sentral rolle i koordinering og planlegging av arkivtjenesten i den nye kommunen som vil være en realitet fra 2020. Hele byarkivet er endelig samlet under ett tak i nye, tilpassede lokaler som kan romme hele papirdokumentasjonen i alle arkivene i Stavanger kommune, samt de mange viktige privatarkiver som kan belyse byens og lokalsamfunnets utvikling.


  Les mer...
 • Statsarkivet i Stavanger

  The National Archives' main tasks are to take care of archival material from government agencies, make the material available for use, oversee archival work in state, counties and municipalities, and help keep private archives.

  Les mer...
 • VID Vitenskapelige Høgskole

  VID tilbyr 60 forskjellige studieprogrammet på bachelor, master og ph.d-nivå. Se alle VIDs studietilbud her. Vurderer du å bli sykepleier, vernepleier, prest, diakon eller ergoterapaut? Vil du bli leder? Studere barnevern, familieterapi eller sosialt arbeid? Da er VID rette stedet for deg.

  VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet innen 2028.

  Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

  VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.

  Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

  Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

  Les mer...