Møterom
Resepsjon
Kollektiv transport
Fordelsavtaler
Ydalir hotell
Faglige og sosiale møtesteder
Treningsrom og garderober
Parkering for biler og sykler
Kantine og møtemat
Miljø
Bysykkelen og ladestasjoner