Kick-off for «Grønn Plattform» i Havets Hus

93 millioner kroner er tildelt det store Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs». Det omfatter 18 partnere, har sitt utspring i havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster og prosjektet ledes av Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger. 15. mars var det offisielt kick-off i Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger.

  • AV Hilde Garlid
  • 17. mars 2022
Stiim.Grønn plattform mingling kick-off
70 DELTAKERE: Havbruksmiljøet har fått 93 millioner kroner til å samarbeide om bærekraftig havbruk til havs. Startskuddet for det flerårige prosjektet skjer i Havets hus i Innovasjonspark Stavanger. (Foto: Kirsti K. Sømme, Stiim)


Det er et gigantisk samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljø og akademia, verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og små og store klyngemedlemmer i Stiim.

Avspark med 70 deltakere
70 representanter fra alle partnerbedriftene samt eksterne aktører som Mattilsynet, Sjømat Norge, Bellona, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk Industri og Stavanger kommune deltok på kick-off. I løpet av to intensive og konstruktive dager fikk deltakerne påfyll av faglige innlegg som gir ny kunnskap relatert til de mange ulike aspektene ved havbruk til havs. Fiskehelse, teknologi, miljø- og klimaavtrykk og offentlig rammeverk er blant temaene som ble belyst i egne foredrag.

- Det å tenke hele verdikjeden er viktig for etablering av havbruk til havs. I prosjektet ser en både på miljøfotavtrykk, det tekniske og fiskevelferd samtidig. Alt vi gjør skal i utgangspunktet være på laksens premisser, sier utviklingsdirektør Kristine Hartmann i SalMar Aker Ocean.

SalMar Aker Ocean er en av partnerne i prosjektet, og nyinnflyttet i Innovasjonspark Stavanger. Selskapet leder to av de seks delprosjektene, ett innen elektrifisering av oppdrett til havs og ett for logistikk til havs.

Stiim.Grønn plattform.kick-off.gruppearbeid

GRUPPEARBEID: Ingen tid å miste. Allerede på kick-off-samlingen var det gruppearbeid og idéutveksling mellom prosjektets mange bidragsytere. (Foto: Kirsti K. Sømme, Stiim)

Ekskursjon til FishGLOBE
Tur inn i Lysefjorden for å besøke FishGLOBE var også en del av det faglige avsparksprogrammet. FishGLOBE holder hus i Innovasjonspark Stavanger og Havets hus, og Arne Berge i FishGLOBE leder også ett av delprosjektene. Deltakerne var også innom Skrettings forsøksstasjon på Lerang.