NORBIT selger undervannslys internasjonalt fra innovasjonsparken

NORBIT har 500 ansatte, og en-mannskontor i Innovasjonspark Stavanger. Nærheten til havbruksmiljøet i parken er viktig for NORBIT Aqua sin ferske salgsdirektør. - Alle oppdrettsanlegg trenger undervannslys. NORBIT produserer og selger slike undervannslys, sier Kjetil Rosvold.

  • AV Hilde Garlid
  • 3. November 2023
NORBIT Kjetil Rosvold

NORSK PRODUKT: Oppdrettsnæringen bruker lys for å regulere fiskevekst og helse. Det børnoterte selskapet NORBIT har nylig etablert seg i Innovasjonspark Stavanger for å komme tettere på det internasjonale markedet. Kjetil Rosvold er nyansatt markedsdirektør i NORBIT Aqua. (Foto: Hilde Garlid)


NORBIT er et trøndersk, børsnotert teknologiselskap som blant annet har utviklet og produserer lys til oppdrettsanlegg. Lys i merdene brukes for å øke fiskevekst, fôrinntak og utsette kjønnsmodning; rett og slett påvirke fiskens biologiske rytmer som naturlig styres av dagslys og årstider.

-Lys i oppdrettsanlegg har vært brukt siden 1980-tallet, og NORBIT begynte sin poduksjon i 2007. Det gjør oss til verdens lengstlevende produsent av lys under vann. 16 års erfaring har gitt våre folk en kompetanse innen dette feltet som ingen andre lysleverandører har. Vi sitter på unik dokumentasjon over hva som fungerer og hva som er et godt lysmiljø for laks og ørret, sier Rosvold.

Rett sted for nettverk og salg
Nylig etablerte selskapet et kontor i Innovasjonspark Stavanger, men Kjetil Rosvold er godt kjent i parken fra før. Han er rekruttert fra stillingen som salgsjef i Fishency; en rogalandbasert startup som driver innen fiskehelse. Fishency er født og oppvokst i innovasjonsparken.

-Kjennskapen jeg har til folk i bransjen her, er viktig nettverk for NORBIT. Deres merkevare er ikke like kjent i Rogaland som i Trøndelag, sier Rosvold.

Han synes at miljøet rundt aquaklyngen Stiim og Blue Planet er særs interessant, og det er et miljø som har gitt ham kunder. - Fishency var medlem i aquaklynger både i Trondheim og Bergen, men vi fikk aller mest utbytte av å være med i Stiim; et miljø vi var en del av til daglig.

Den nærheten er akkurat hva Rosvold trenger for å lykkes med målet om å selge NORBIT Aqua-lys i et globalt marked.

-Det er ikke så vanskelig som det kan høres ut til. De største globale selskapene innen aquakultur er norske. Flere av disse aktørene er tilknyttet Rogaland og til Stiim. Derfor er innovasjonsparken det rette stedet å være for oss, sier Rosvold.

Norbit Aqua hjemmeside

LYS BRUKES AV ALLE: Lys i merdene blir enda viktigere når oppdrettsbransjen går dypere og ut på større hav. (Illustrasjon: NORBIT Aqua hjemmeside)

Norskprodusert utstyr
NORBIT Aqua har den fordelen at de har kontroll på hele verdikjeden sin; fra fabrikk, via kundekontakt, til at lysene monteres i merdene. De har så absolutt konkurrenter i leverandørmarkedet, men NORBIT er stolt over at utstyret deres er norskprodusert.

-Det betyr noe for kundene våre at lysene produseres i Trondheim. Utenlandsprodusert teknologi er ikke like rimelig lenger, og dokumentasjonskravene innen ESG og bærekraft, blir viktigere for kundene våre og for oss i leverandørkjeden, sier Rosvold.

Nye trender, nye marked
-Jobben min er å promotere NORBIT Aqua for store og små oppdrettere av laks og av ørret. Lys brukes av alle. Det nye nå er oppdrett på land. Landanleggene er helt lukket, og da trengs det korrekt bruk av lys for å påvirke vekst og optimalisere velferden til fisken. Andre trender er produksjon av laks på dypere vann, og lengre til havs. Vi har lys som tåler temperatur, trykk, strøm og klima, sier Rosvold.

Norbit lys til oppdrettsmerder

Lysene monteres i merdene på ulike dybder, og skal fungere vedlikeholdsfritt i laksens livssyklus. Lysene har en total levetid på 8 år, dersom de vedlikeholdes og brukes som forventet.

-Vår lys er trykktestet ned til 70 meters dyp. Effekten av lyset kan avhenge av temperatur i vannet, strøm, hvordan de fôrer, type fôr osv. Det er ganske så komplisert, så kompetansen vi bringer med leveransen er viktig, sier Rosvold.

Ut mot havet
Hovedvekten av NORBIT Aqua sine kunder i dag er i norske fjorder og langs norskekysten, samt internasjonalt der hvor en driver oppdrett av laks, bla på Færøyene. Myndigheter er mer restriktive til fjordanlegg, og det tar bransjen ut til havs.

-Etterspørselen etter norsk laks går rett til værs. NORBIT er sunn business og vi ser på selskaper vi kan kjøpe, vi ser etter investorer og flere ansatte. Norbit driver også med sonarteknologi for kartlegging av havbunn for oppdrettsbransjen, og her ser vi også et stort vekstpotensial, sier Kjetil Rosvold.