Trio i parken utvikler og tester sammen

I innovasjonsparken leier du et kontor, og får et miljø. Gang på gang ser vi at folk finner hverandre på tvers av bransjer. Det skjedde da selskapene Compita, Smart Sea System og Saferock delte kontorkorridor.

  • AV Hilde Garlid
  • 14. oktober 2022
Compita og Smart Sea System
SAMMEN: Mai Kristin Nilsson og Siv-Grete Lea i selskapet Compita leier i kontorfellesskap med Øyvind Gellein i Smart Sea System. Det har gitt synergier. (Foto: Line Owren)

Mai Kristin Nilsson og Siv-Grete Lea er begge forretningsutviklere i Compita AS. De bistår små og mellomstore bedrifter i endringsprosesser. Tjenestene innebærer også rådgivning innen HR/HMS og kvalitetskontroll, da mange vekst bedrifter ønsker å sertifiseres for eksempel som Mijøfyrtårn eller tilsvarende.

Smart Sea System leverer sikkerhetsstyring til fiskebåter og større fartøy. I utgangspunktet to helt ulike verdener, men naboskapet førte dem sammen til én løsning.

Til lands og til vanns
Compita flyttet inn i innovasjonsparken seinhøstes 2019. Øyvind Gellein i Smart Sea System har vært i parken så lenge at han regner seg som en del av inventaret.

- Da Mai fortalte i en lunsj at Compita bistår bedrifter med sertifisering, internkontroll og HMS, ble jeg nysgjerrig. I Smart Sea System har vi utviklet et system for sikkerhetsstyring for båter. Regelverkene er forskjellig fra land til hav. Systemet er unikt og utviklet for at det enkelt skal kunne brukes av mannskap som ikke har data som sitt viktigste verktøy. Vi bruker for eksempel symboler i stede for tekst som illustrerer hvilken informasjon som skal inn i systemet, sier Øyvind Gellein.

Mai og Siv-Grete er drevne Sharepoint-brukere. Deres erfaring er at dette rapporteringssystemet krever en del opplæring før kundene forer systemet korrekt. Kunne Smart Sea System gjøre den nødvendige datainnhentingen fra små og mellomstore bedrifter enklere og raskere?

Compita og Smart Sea System i innovasjonsparken

LØSNINGER: Smart Sea System hadde en løsning for sikkerhetsstyring på båter, som Compita kunne bruke. (Foto: Line Owren)


Henter de rette dataene
- Smart Sea System hadde et enklere rapporteringssystem som kunne tilpasses vårt segment av kunder. Vi tilbyr våre tjenester til små selskaper som er i vekst. Internkontrollreglene gjelder for alle virksomheter, uansett størrelse, men små selskap mangler ofte kompetanse innen HR og HMS, og de er for små til at de ansetter egne ressurser til å gjøre arbeidet. Da kan vi være rådgivere slik at rapportering og system blir korrekt og profesjonelt fra dag én. Det krever dog at selskapene leverer korrekte data, sier Mai Nilsson.

Startupselskapet Saferock var en tredje nabo i kontorfellesskapet. Etter Compita sitt foredrag om nødvendigheten av internkontroll på Validé sitt ITSA Growth program, tok Espen Lea i Saferock kontakt for å få hjelp. Den gang var Lea eneste ansatte i selskapet, men måtte rigge selskapet for vekst. Internkontroll måtte være på plass før rekruttering. I dag er Saferock et selskap med 10 ansatte. De har et laboratorium i Solakrossen og snart skal det bygges en fabrikk i Sandnes.

-Saferock er pilotkunden som gir viktig feedback til oss om hvordan vi kan bruke Smart Sea System til vårt internkontrollsystem. Testperioden varer fram til nyttår, men vi ser allerede at dette fungerer godt og effektivt, sier Mai Kristin Nilsson.

Nettsider:
Compita: https://www.compita.no/

Smart Sea System: https://www.smartsea.no/

Smart Stack: Smart Stack – Smart Applications