Styrelederskifte i Validé

I 22 år har Odd Torland, CEO i Smedvig-konsernet, bidratt til utvikling og innovasjon i og rundt selskapene som i dag heter Validé og Innovasjonspark Stavanger. Nå takker Validé sin styreleder for innsatsen.

  • AV Hilde Garlid
  • 28. april 2022
Odd Torland Validé styreleder
TAKK: I 22 år har Odd Torland bidratt til innovasjon og næringsvekst i regionen som styreleder og styremedlem i Validé, Ipark, Kunnskapsparken Utvikling og Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Generalforsamlingen til Validé takket Torland for innsatsen. Til stede på bildet er: F.v: Maren Ersland, Validé, Per Sekse, Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Anne Klepp Andersen, Validé, Johan Enoksen, Deloitte, Anne Cathrin Østebø, Validé, Odd Torland, Anne Hjelle, SUS og Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune. Ikke på bilde: Steinar Jørgensen, Norce Innovation, Ole Ringdal, UiS og Jarle Holberg, SIVA. (Foto: Hilde Garlid)


«Skal du få til noe, må du starte med et bygg», var Arne Rettedal sin tydelige beskjed til Terje Handeland og de andre som i 1993 etablerte Rogaland kunnskapspark på Ullandhaug; forløperen til Innovasjonspark Stavanger og Validé.


I år 2000 investerte Smedvig i eiendomsutviklingen, og etter hvert deltok de også aktivt i å utvikle innovasjonsmiljøet. I dag jobber 1300 mennesker i ca 150 nyskapende selskaper i parken. Ett av dem er innovasjonsselskapet Validé.

Innovasjonsaktiviteten startet opp i «Nyskapingssenteret» i noen brakker i 1998, og som i 1999 ble inkubator for selskap i tidlig fase. Etter hvert ble også kommersialiseringen av regionens forskningsresultater etablert her, av Prekubator TTO, som i dag er en del av Validé.

Fusjoner og navneskifter har kommet og gått, men Validé sitt oppdrag har alltid vært å bistå gründerselskap til å få fastere grunn under føttene; med kunnskap, nettverk og kapital i tidligste fase. Noen av disse oppstartselskapene har utviklet seg til internasjonale suksesser og børsnoterte selskap. Andre vislet hen etter noen år. Smedvig-sjefen Odd Torland har vært med på hele denne reisen.

-Ble dette slik dere så for dere for 22 år siden?

-Ja, men noe langt mer og langt bedre. Validé i dag er et selskap med profesjonelle folk som rådgir selskaper til suksess, sier Torland. Han går nå av som styreleder i Validé. Rune Dahl Fitjar, professor i innovasjon og prorektor for innovasjon og samfunn på Universitetet i Stavanger, overtar ledervervet.

Validé sitt samfunnsoppdrag er å bygge bro mellom akademia og næringslivet, og Torland sitt beste råd er at Validé holder fast på denne posisjonen «i midten».

- Kjennskap til både næringslivet og akademia, med nettverk i begge miljø, er særdeles viktig skal Validé lykkes med sitt samfunnsoppdrag, sier Torland.