SalMar Aker Ocean flytter inn i Havets Hus

Når en av verdens største lakseprodusenter slår seg sammen med industrikompetanse fra Aker – så er det stor sjanse for å lykkes med havbruk til havs. Utviklerne av framtidens fiskefarmer til havs i SalMar Aker Ocean har flyttet inn i Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger.

  • AV Hilde Garlid
  • 9. februar 2022
Salmar Aker Ocean 6

VELKOMST: CFO i Salmar Aker Ocean, Trine Sæther Romuld, Olav Foseide, disiplinleder elektro/automasjon i selskapet i samtale Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet. Bak: Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune i samtale med Ragnar Tveterås, professor på UiS. (Foto: Hilde Garlid)


En modell av framtidens havbrukskonstruksjon til havs, Ocean Farm, tiltrekker seg oppmerksomhet i kontorlandskapet til SalMar Aker Ocean. Dimensjonene er vanskelig å forstå, men fiskefarmene som er under utvikling, er like store som oljeplattformer. SalMar Aker Ocean har utviklet et pilot-anlegg, Ocean Farm I, som har en diameter på 110 meter og som er 68 meter høy. Ocean Farm II er på tegnebrettet, og tar mål av seg til å bli enda større. Målet for SalMar Aker Ocean er å produsere 150.000 tonn fisk i 2030.

Ønsker seg til Norskerenna
Pilotanlegget testes i fullskala i et værhardt område utenfor trøndelagskysten, men selskapet har sett seg ut Norskerenna som den ideelle utplasseringen.

-Hvorfor?

-Dersom laksen selv fikk velge, oppholder den seg langs Norskerenna. Strøm og temperatur er slik fisken ønsker det, sier Bjørn Erik Pedersen, prosjektleder i SalMar Aker Ocean.

Han har bakgrunn fra oljeindustrien og bygging av installasjoner til havs. -Teknologien er kjent. Konseptet er teknisk utfordrende, men fullt mulig å realisere. Det vi venter på er myndighetenes rammeverk og tillatelser til lokalitet, sier han.

Det er 4-5 medarbeider i SalMar Aker Ocean som flytter inn i Havets hus. Blant den Trine Sæther Romuld som er CFO og strategiansvarlig i selskapet. Hun har til nå pendlet fra Stavanger til Trøndelag. Med ny adresse i innovasjonsparken, blir reiseveien hennes 2,5 kilometer.

-Vi flytter inn hit for å være tettere på havbruksmiljøet som vokser fram i innovasjonsparken og i Rogaland, sier Romuld.

SalMar Aker Ocean 3

OLJE OG FISK: Bjørn Erik Pedersen har bakgrunn fra bygging av oljeinstallasjoner. Trine Sæther Romuld er CFO i SalMar Aker Ocean. (Foto: Hilde Garlid)


Milepæl for klyngefellesskapet
Blue Planet og havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster er pådriverne for etableringen av Havets hus i Innovasjonspark Stavanger. Rundt 30 havbruksrelaterte selskap har på svært kort tid flyttet inn i kontorfellesskapet. Eivind Helland fra Blue Planet ønsker SalMar-gjengen velkommen.

– SalMar Aker Ocean er en stor aktør i prosjektet om å flytte oppdrett lengre ut i havet. Det er en milepæl for klyngen og oss at selskapet flytter inn i Havets Hus, sier Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet AS.

SalMar Aker Ocean er en av industriaktørene som deltar i det flerårige «Grønn Plattform-prosjektet», ledet av UiS-professor Ragnar Tveterås. Prosjektet har fått 96 millioner kroner fra forrige regjering for å utvikle kompetanse om bærekraftig havbruk til havs.

SalMar Aker Ocean 4

MARKERING: Kake og blomster hører med på innflyttingsfesten for SalMar Aker Ocean. Olav Foseide er blant de ansatte som får base i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)


Velkommen til problemløserregionen
Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, ønsket SalMar Aker Ocean velkommen til regionen.

-Etter kommunesammenslåingen med Rennesøy og Finnøy er Stavanger blitt en av Norges største havbrukskommuner. Stavanger som næringsregion står i en særstilling når det kommer til behov for omstilling. Det SalMar og Aker gjør, er et forbilde, sier Woie.

Hun framholder at kommunens rolle ere å være en tilrettelegger for næringsklynger.

-Stavangerregionen er en problemløserregion. Nærhet og kunnskap om havet gjorde at regionen ,i løpet av 50 år, har løst store utfordringer for oljeindustrien. Den kompetansen tar vi nå videre til havbruk til havs, sier Woie.