Bærekraftig fremtid her

«Fremtiden først her» er Innovasjonspark Stavangers slagord. Vi vet at fremtiden påvirkes av vår evne i dag til å leve og levere bærekraftige løsninger. Så hvordan bidrar Innovasjonspark Stavanger til å nå FNs bærekraftsmål?

  • AV Hilde Garlid
  • 26. august 2020
Ipark.bærekraft.png#asset:1727

Mange av de 150 selskapene i Innovasjonspark Stavanger jobber hver dag med løsninger for at verden skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi er stolt over å huse flinke folk som engasjerer seg og skaper nye løsninger innen fornybar energi, energiforbruk, havbruk, matproduksjon, digitalisering, helse, utdanning og innovasjon, men hva gjør Innovasjonspark Stavanger selv?

7 av 17 – hver dag
Syv av 17 mål handle om kunnskap, innovasjon, møteplasser for samhandling, arbeidsmiljø og energiforbruk i bygg. Her kjenner vi et ansvar, og kan gjøre en forskjell. De syv målsettingene vil vi styrke og bruke aktivt i store og små gjøremål er:

Hvordan bidrar vi til FNs bærekraftsmål?

FNs-bærekraftsmål.Ipark.png#asset:1725


Testarena for nye løsninger
Innovasjonspark Stavangers plassering på Ullandhaug, visjon og formål handler om samhandlingen mellom akademia og næringslivet. Testing av nye løsninger i samarbeid med forskere har vært, og er kjernen i virksomheten. I parken har små og store innovasjoner fra leietakere hatt sine første, spede forsøk.

Landemerket Ullrigg er et svært synlig eksempel på testing og pilotering, det sammen med laboratoriene til Nofima og Senter for organelleforskning (CORE). Men de aller første laderne til Zaptec og Easee har også vært montert i parkens garasjeanlegg. Dagslyslamper, Kolumbus sin elbildeling og Tines smakstesting i kantinen er alle eksempler på hvordan parkens formål og visjon lever hver dag.

Mer skjult, men likefullt et solid bidrag til å redusere CO2-utslipp og leveranse til regionens klimaregnskap, er Ullandhaug Energi. 45 brønner 200 meter under torven mellom Måltidets hus og Arkivenes hus forsyner 12 bygg med varme og kjøling. Anlegget var i seg selv full av ferske innovasjoner da det startet opp for 13 år siden, og leverer den dag i dag lokal og fornybar energi etter FNs målsetting nr 7. Nye bygg og renovering gjøres med energi- og miljøstandard på høyeste nivå, og toppen av dette innovasjonsverket er Energihuset som i seg selv skal levere energi til anlegget.

Erik-Sirevaag.energihuset.jpg#asset:1486

HØYESTE STANDARD: -Energihuset er spekket med innovasjoner og løsninger som viser vei og retning for bærekraftige bygg som leverer energi, i stede for å forbruke, sier Erik Sirevaag i Innovasjonspark Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

Les: Energihuset er mer enn en bygning

Konkret, ærlig og målbart
Innovasjonspark Stavanger har satt sine egne konkrete mål for å levere enda mer bærekraftig og i tråd med FN-målene i framtiden. Disse er helt styrende for hvordan Innovasjonspark Stavanger planlegger for sitt neste bygg; Energihuset:

FNs-bærekraftsmål-for-Energihuset.png#asset:1724

Les mer: Hva er FNs bærekraftsmål?