Andrea (25) er trainee hos Blue Planet

Universitetet i Stavanger og Stavanger Næringsforening er sammen om å få studenter eller nyutdannede ut i bedrift, via trainee-ordning. Havbruksnæringen ser mulighetene, og åpner opp for de unge og lærevillige.

  • AV Hilde Garlid
  • 17. august 2022

Andrea Viga Søndenå er utdannet sivilingeniør i havbruk fra
Universitetet i Bergen og fullfører i disse dager masteroppgaven sin.

- Jeg tror traineestillingene er populære fordi det gir en litt mykere
overgang til arbeidslivet. I tillegg får du gjennom traineesamlingene
treffe andre som er i samme situasjon, og du får lære andre ting enn det
rent faglige som universitetet fokuserer på, sier Viga Søndenå.

Trainee Sørvest
Stillingen til Andrea, som prosjektleder-trainee i Blue Planet AS, er en del av Trainee Sørvest. Det er et trainee-program i regi av Næringsforeningen i Stavanger og Universitetet i Stavanger (UiS).

I tillegg har havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster laget en «påbyggsmodul» for trainees som velger å jobbe innen havbruksnæringen. Modulen heter Stiim Trainee og er en faglig og sosial ordning for alle som er trainee i en av klyngens medlemsbedrifter.

Andrea Viga Sunnanå og Eivind Helland

REKRUTT: CEO i Blue Planet AS, Eivind Helland, har tro på traineeordningen som en god måte for å få rekruttert flinke, unge folk til havbruksnæringen. Andrea Viga Søndenå startet denne uken som trainee i Blue Planet. (Foto: Kirsti K. Sømme)

«Halve familien i havbruk»
Andrea har allerede funnet seg til rette som trainee hos Blue Planet, og 25-åringen vet hva det går i.

- Det var kjekt jeg fikk en traineestilling, for det var det jeg hadde mest lyst på, sier hun. Selv om hun har «halve familien i havbruk» og førstehånds kunnskap om næringen, gleder seg til å bli del av et traineefellesskap i regi av Trainee Sørvest og Stiim Trainee.

Andrea Viga Søndenå er utdannet sivilingeniør i havbruk fra Universitetet i Bergen. Hun har to onkler som driver Tytlandsvik Aqua og en mor som er ansatt i Skretting. Selv har hun i to år hatt sommerjobb hos Tytlandsvik og Fister Smolt, og en sommer i Blue Lice.

- Da jeg var yngre var det nok dyrlege og andre yrker som fristet. Men når du blir eldre og mer bevisst på havbruksbransjen og de mulighetene som finnes, da blir det interessant, sier Andrea.

Sivilingeniørutdanningen hun har tatt ved UiB er et integrert masterprogram i havbruk og sjømat. Programmet ble startet opp i 2016 og utvikler studentenes evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeden i sammenheng. Sivilingeniørstudiet blir stadig mer populært og får flere søkere år for år. I år hadde havbruk og sjømat den tredje høyeste poenggrensen av UiBs sivilingeniørprogrammer.

Mastergradsutdanningen har som mål å gi kandidaten ferdigheter til å jobbe selvstendig med et forskningsprosjekt under veiledning, og etter hvert ut fra egne kunnskaper og erfaringer.

I masteroppgaven har Andrea valgt å forske på slimceller og kloridceller hos postsmolt i RAS-anlegg og i sjø. Oppgaven har hun gjort for Tytlandsvik Aqua.

Bra overgang til arbeidslivet
I jobben vil Andrea blant annet arbeide med prosjektet marin overvåkning og i Stiim Aqua Cluster, som er en del av Blue Planet.

- Her er det mye forskjellig, mange ulike prosjekter og ny teknologi som du kanskje ikke hadde kommet borti i en annen jobb. Og Stiim-klyngen har så mange medlemsbedrifter som jeg ser frem til å bli bedre kjent med, sier hun.

Trainee-ansettelsen varer i utgangspunktet i ett år, men svært mange får fast jobb og fortsetter i bedriftene der de startet som trainee.

- Det har kanskje ikke vært så mange traineestillinger i havbruksnæringen. Det er noe det bør bli mer av for å sikre rekruttering av flinke folk til bransjen. Ofte vil bedriftene ha folk med 2-5 års erfaring, og da får ikke helt nyutdannede mulighet til å søke, sier Andrea.