Fishency feirer sine fem første år

Når et startup-selskap runder fem år, har en teknologi som fungerer og betalende kunder, er det absolutt tid for å feire. Fishency Innovation AS har holdt hus i Innovasjonspark Stavanger siden 2017, og er i dag åtte ansatte. I løpet av året, ønsker de å doble antall ansatte.

  • AV Hilde Garlid
  • 4. april 2022
Fishency team 5 årsjubileum
JUBEL: Fem år er en milepæl for oppstartsselskapet Fishency. Selskapet er i markedet med løsningen sin, og de er i vekst. F.v: Øyvind Ulset, Product Manager, Kjetil Rosvold, Sr. Sales and Commercial, Patrick Reiners, Sr. Product Manager, Flavie Gohin, medgründer og CDO og Arne Roland, styreleder. (Foto: Hilde Garlid)


Det siste året har mange selskaper innen havbruk flyttet inn i Havets hus i innovasjonsparken. Det nye og voksende nabolaget er svært positivt for et selskap som Fishency Innovation. – Det faglige miljøet og aktivitetene rundt aqvaklyngen Stiim og Blue Planet er viktig for oss. Vi treffer potensielle kunder og utvider nettverket vårt ved kaffemaskinen, sier Kjetil Rosvold, salgsleder i Fishency.

Bedrer fiskehelsen
Fishency Innovation har utviklet og selger produktet Fishency360. Det er en maskinvare og en programvareløsning utviklet for å bedre fiskevelferd i oppdrettsanlegg. Når laksen svømmer gjennom en tunnel blir den scannet 360 grader, og av bildene kan man analysere fisken for lus, sår, skjelltap, øyeskader eller andre type skader som svekker velferd og helse for fisken, og dermed kvaliteten for oppdretterne.

Fishency illustrasjon

-Fiskehelse og høy dødelighet er en utfordring i oppdrettsbransjen. Myndighetene stiller strengere og strengere krav til at oppdretterne har kunnskap om hvordan fisken har det i merdene, og at de forebygger skader. I dag gjøres dette med manuell og visuell kontroll av fisk. Vår løsning gir oppdretterne en sjanse til å monitorere laksen 360 grader, hele døgnet, og dermed kunne ta bedre og flere pro-aktive beslutninger for å bedre fiskevelferden i merdene, sier Kjetil Rosvold.

Flavie Gohin er medgründer og CDO i Fishency.

-Er dette den opprinnelige ideen til Fishency, eller har den endret seg i løpet av disse fem oppstartsårene?

-Ideen er den samme, men bruken av bildene og analysene utvikler seg i takt med at vi kan trene AI-en vår på mer og mer data. Det åpner for nye bruksmuligheter. Vår fotokvalitet og vårt fokus på transparens rundt datadeling, bygget tillit i bransjen. Vi har også interesse fra andre aktører i bransjen som brønnbåter/servicebåter, landbasert og lukkede anlegg samt offshore havbruk, sier Gohin.

Sender faktura
Innretningen som brukes til å fotografere fisken; som ligner på en tunnel som fisken svømmer igjennom, bygges på Vagle i Sandnes. I dag har Fishency Innovation 12 slike i arbeid i norske merder langs vestlandskysten, og flest nord i Norge.

-Hvor står selskapet nå etter fem års utvikling og markedsoppstart?

-Vi har ledende internasjonale oppdrettselskaper på kundelisten vår. Selskapet er der at vi har en løsning som fungerer; ikke bare i teori og på tegnebrettet, men i salt, bølgende sjø i merdene. Vi selger løsningen til store og små oppdrettere langs hele norskekysten og vi får betalt, sier Kjetil Rosvold.

Fishency360 i bruk i merdene

KUNDER: Tunnelen som fiskene svømmer igjennom, scanner laksen for lus og sår. Fishency er kunder blant ledende internasjonale oppdrettere langs norskekysten, og særlig i nord. (Foto: Fishency)


I Tyrkia sitter et AI-miljø ved universitetet i Istanbul som samler opp dataen, trener AI-en og utvikler software. Selskapet er i vekst og søker nå særlig etter software-kompetanse.

-Vi planlegger å ansette 8-10 personer, sier Rosvold.