Tollkonsult sjekker inn i innovasjonsparken

Toller er ett av verdens eldste yrker, men det skorter likevel på tollkompetanse blant dem som driver med import og eksport. Troikaen i Tollkonsult har denne kompetansen. De påstår til og med at før de er ferdig, vil kunden elske toll!

  • AV Hilde Garlid
  • 24. February 2022
Tollkonsult AS Renate Brynhildsen og Grete Astad
TOLLNERDER: - Vi deler samme passion for toll, sier Grete Astad (skjerm). Hun har nylig ansatt Renate Brynhildsen i firmaet Tollkonsult. Rogalandsavdelingen av rådgivningsselskapet har flyttet inn i Innovasjonspark Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)


Grete Astad står gladelig fram som tollnerd. I mer enn 20 år har hun snakket seg varm om tema toll som kursholder for ansatte i import- og eksportbedrifter. Grunnlaget for engasjementet startet i 1984, da hun begynte på tolletatens egen utdanning.

- Etatsutdanningen kombinerte teori med praksis på ulike tollsteder. Etter fire år er man «all-round-toller». Etter noen år med både action og kontor i tollvesenet, byttet jeg side. Jeg jobbet 10 år som speditør innen flyfrakt. Det ga tolleren i meg nyttig innsikt i spedisjonsfagets tollutfordringer, sier Astad.

En kunnskapsnisje
I 2003 etablerte hun sitt eget firma, som tollrådgiver. Tollkonsult rådgir innen tollregelverket og tollprosedyrer, og tilbyr også elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner.

LES MER: Tollkonsult.no

- Dette gjør at vi med våre tjenester har plassert oss et sted mellom speditørbransjen og de store rådgivningsfirmaene, sier Astad.

I februar ble Renate Brynhildsen den tredje ansatte i det vesle firma som har lokasjon i Oslo og Os utenfor Bergen. Det rogalandske kontoret har adresse Innovasjonspark Stavanger.

- Når alle ser mot Svinesund så har vi sett mot Vestlandet. Lokalkunnskap og personlige kunderelasjoner er viktig, også i denne bransjen, sier Astad.

- Hvem har behov for en tollrådgiver?

- Mange, og særlig når vi snakker om handel med næringsmidler. Her er det mange regler, forbehold, forutsetninger og unntak som gjelder. Vårt første møte med kunden er ofte at de har hatt kontroll fra Tolletaten, og fått avvik. Det skyldes oftest mangel på kunnskap. Det internasjonale tollspråket og begrepene som brukes er svært spesialisert. Selv ansatte i Tolletaten og speditører, som daglig flytter varer mellom land, snakker forbi hverandre. Å ha peiling på toll forsvarer ofte ikke en hel stilling i bedrifter. Dermed blir det kompetansehull, sier Grete Astad.

Et unntak fra den regelen er Felleskjøpet Rogaland Agder. Renate Brynhildsen var selskapets Seniorkonsulent Innkjøp og Logistikk i innkjøpsdivisjonen. De siste 4-5 årene jobbet hun primært som prosjektleder og rådgiver innen toll og logistikk, og hadde det overordnede tollansvaret i konsernet.

- Jeg er kunnskapssøkende, så i tillegg til min bachelor i logistikk og min EMBA (Executive Master in Business Administration) har jeg gjennomført en rekke kurs og deltatt på konferanser med tema innen toll, logistikk, økonomi, moms og ledelse, blant annet kurs via Tollvesenet og Grete sine tollkurs via Teknologisk Matforum, sier Brynhildsen.

- Hun gjorde seg synlig ved at hun var kritisk til foredragsholderen. Ikke mange informerer foreleser om at «slik du forklarer det, virker det ikke». Det gjorde Renate, ler Grete Astad. Da hun så skulle ansatte sin tredje medarbeider, så var Renate Brynhildsen drømmedamen.

- Vi vil videreutvikle vår kompetanse innen internkontroll opp mot importører, eksportører samt transportbransjen, sier Astad.

- Vi deler samme «passion» for toll. Det gir en tilfredsstillelse å finne rette løsninger sammen med kunden, sier Brynhildsen.

- Hvorfor ville du ha kontor i innovasjonsparken?

- Jeg kjente til parken fra EMBA-utdanningen min, og synes det er en spennende miks av selskaper og miljø her. Bedrifter har ofte lett for å plassere seg med likesinnede. Vi trenger å treffe folk innen mange næringer, sier Brynhildsen.

Tollkonsult AS

INTERNASJONAL HANDEL: Toller er trolig et av verdens eldste yrker, og kompleksiteten i å frakte varer inn og ut av land krever tollkompetanse på et ganske spesialisert nivå. (Illustrasjon: Tollkonsult AS)Ingen salgstelefoner
Grete Astad har vært lenge i faget, men har ennå ikke ringt «kalde» salgstelefoner. Kundene finner henne og Tollkonsult sine tjenester, ofte etter at Tolletaten har banket på døren.

- Avvik er dyrt, og mange innser litt for seint at de trenger hjelp til å forstå reglene. Det kan være store summer å spare på å fortolle korrekt. Min måte å selge på, er å snakke fram faget, de regulatoriske og økonomiske sidene, dele kunnskap, og ofte ender vi opp som bedriftens tollressurs, sier Astad.

Hun er tydelig på at Tollkonsult ikke tilbyr fortolling, dette for ikke å komme i konflikt med rådgivningsrollen.

- I vårt internkontrollarbeid ute hos kunde bistår vi imidlertid med å etablere gode rutiner opp mot speditør nettopp for å sikre korrekt og rettidig fortolling, forklarer Astad.

- Våre tjenester er nyttige når bedriftene selv innser at de må ta tak. Vi kan gi dem kompetanse, verktøy og rutiner som letter prosessene. Det viser seg ofte å være en god investering, sier Astad.

Fersk bachelorutdanning på UiS
Interessen for tolleryrket har økt i takt med action-serier på TV hvor tollere er ute på skarpe oppdrag. Grete, Monica og Renate er sjelden i skuddlinjen som rådgivere, men gleder seg over at flere unge ønsker seg inn i yrket.

Universitetet i Stavanger er de første som tilbyr tollutdanning utenfor tolletaten selv. Bachelorstudiet i toll er utviklet i samarbeid med Tolletaten, og skal erstatte den tidligere etatsutdanningen.

ARTIKKEL UIS: Nye tolluniformer og spennende praksis

- Det er vi veldig positive til. Det er viktig å øke fagkompetansen. Internasjonal handel øker, og det vil bli et stort behov for folk som kan toll og logistikk. 35 studieplasser per år på UiS dekker trolig ikke tolletaten sitt eget behov for folk i fremtiden. I tillegg trengs kompetansen også i næringslivet, sier Astad.