Validé spisser seg på helse fordi vi må og kan

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etablerer en helseinkubator i HelseCampus i Innovasjonspark Stavanger.

  • AV Hilde Garlid
  • 2. november 2023
Therese Oppegaard i Validé. Satser nytt i Validé helse i HelseCampus
KRITISK BEHOV: - Det er 100% nødvendig i finne nye måter å drive helsetjenestene våre. Måten vi leverer helsetjenester på i dag vil ikke fungere i fremtiden, sier Therese Oppegaard, forretningsutvikler i Validé og leder for satsingen Validé helse. (Foto: Hilde Garlid)

Noen fakta som gir perspektiv på hvor kjapt helsetjenestene må endre seg:

• Vi vet fra før at stadig flere blir 80+ (eldre) samtidig. Men visste du at andelen 55-69 synker med over 50% fram mot 2030? Disse utøver en betydelig del av dagens omsorg. De er familiene til dem som blir over 80 år.

• Rapporten «Tid for handling» som Helsepersonellkommisjonen leverte i februar 2023 argumenterer for at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester fremover, og peker på at Norge må redusere behovet for arbeidskraft innenfor helse og omsorg.

Befolkningsutvikling i Stavanger kommune 2024-2040

FLERE 80+: Dette er prognosen for Stavanger kommune sine innbyggere fram mot 2040. Kurvene er tilsvarende for andre kommuner i Rogaland og i Norge. (Illustrasjon: Stavanger kommune)


Viktig og riktig helsemiljø i innovasjonsparken
Den nye inkubatoren blir en hub for helseindustri tett på HelseCampus miljøet i Innovasjonspark Stavanger. Her skal både ferske startup og etablerte selskaper som i dag leverer innen helse, jobbe sammen. Validé helse skal også trekke til seg annen etablert industri blant annet ved å puste nytt liv i visjonen og nettverket «Pumps & pipes».

Flere miljø innen nytekning om helsetjenester har etablert seg i innovasjonsparken de siste årene. HelseVest IKT og Sykehusinnkjøp er direkte linket til at det nye sykehuset bygges i kanten av innovasjonsparken. HelseCampus bygger seg opp som et innovativt nav for mange av de viktige aktørene innen utdanning, forskning og testing av nye løsninger, og i desember flytter Safer inn.

Safer driver med læring via simulering. Safer ble opprettet i 2005 i samarbeid med Stavanger universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS. Safer har som mål å fremme pasientsikkerhet ved å bygge opp og drive et kraftsenter for læring, undervisning, forskning og kvalitetsforbedring for alle tre parter.

Hvorfor Validé?
Innovasjonsselskapet Validé har i dag et av landets største nettverk av folk og bedrifter som hver for seg, og fra ulike vinkler, jobber for å løse utfordringen. Validé drifter også en helt nødvendig brikke i puslespillet; et anerkjent internasjonalt testsenter for helseteknologi, Norwegian Smart Care Lab.

-Vi har de rette folkene, kompetansen, kontaktene og arenaene for å drive frem nye løsninger som er validert og testet i tråd med kravene til helsetjenesten, sier Therese Oppegaard.

-Vi vet jo at mye av innovasjonen innen helse kommer fra forskning og kliniske miljøer. Her er Validé i en unik posisjon som ansvarlig for kommersialisering av forskning fra seks institutt i Rogaland, sier Oppegaard.

Validé helse fikk nylig tommel opp og finansiering fra Universitetsfondet, Stavanger kommune og Validé.

Setter sammen alt vi har
Som moderskipet til helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster har Validé lenge hatt tilbud til oppstartselskap innen helse. Det vi gjør nå er å spisse satsingen. Vi setter sammen alle komponentene og erfaringene vi har fra klynge, testlab, akseleratorprogram, forskning, industri, forretningsutvikling, partnerskap; enkelt sagt - absolutt alt vi har og kan om å bygge og bruke innovasjonskraft.

Hvorfor? Det finnes tusenvis av utfordringer å ta tak i. Tallene viser at Norge styrer mot et befolkningsunderskudd. Da vil ikke dagens modell kunne bære vekten av utfordringer mot de behovene vi har. Vi vil ikke klare å levere gode tjenester til alle som trenger det. Det tvinger oss til å tenke nytt. I det store bildet handler det om tre ting:

  • Persontilpasset medisin – slik at behandling og oppfølging treffer det enkelte individ på best mulig måte
  • Bo lenger hjemme - behandling og støtte til pasienter og brukere i egen bolig
  • Friskliv – slik at mange flere holder seg utenfor helsevesenet lengre.

Ny eksport for Rogaland
-Norsk helseindustri er en liten næring, og Rogaland er ikke akkurat en heit kokegrop når vi vet at 85% av det som finnes, er i Oslo/Viken. Hvorfor skal vi i Rogaland satse på dette?

-Helse er en global industri hvor Norge kan ta en posisjon. Vi har et anerkjent helsesystem, myndighetene våre scorer høyest i verden på innbyggertillit og vi har et godt over gjennomsnittet digitalisert samfunn. Vi kan utvikle gode, sikre og robuste løsninger i Norge som kan eksporteres. Vi er et lite land, sammensveiset befolkning med felles løsninger og rettigheter innen helse. Dette kan gi oss et fortrinn, sier Oppegaard.

-Og Rogaland sin plass i dette?

- Det som skjer på Ullandhaug mellom universitetet, sykehuset, helseklyngen, Validé, kommunene, næringslivet og tjenestene er ganske så unikt. Tenker vi stort nok, kan Rogaland bli en stor LivingLab hvor mange flere bidrar for å teste nye løsninger. Det er ikke fantasi. Vi har mange av verktøyene som skal til for at det kan skje, sier Oppegaard.

- Den norske helsenæringen spiller en rolle om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Helsenæringen ble nylig utpekt som en av Norges nye eksportsatsinger. Vår region har et særlig behov for omstilling til grønnere næringer. Vi kan bruke mye av den eksisterende kompetansen og ressursene for å bygge en større helseindustri i denne regionen.

- Vi begynner på ingen måte på 0 – vi kan dette
Energi, digitalisering og helse er de tre næringene Validé har særlig kompetanse og nettverk i sin bistand til gründere og startups. Erfaringene har lært oss at startupverden for helseselskap, er annerledes enn andres.

Derfor har Validé og helseklyngen NSCC, sammen med andre dyktige partnere, etablert et nasjonalt akseleratorprogram for helseselskap.

-EIRAccelerator er et skreddersydd for helseselskap. Bildet ser noe annerledes ut for denne gjengen når det komme til kapital, marked, regulatoriske forhold, sikkerhet, godkjenninger, offentlige anskaffelser osv. Dette må vi hensynta når vi bygger tjenester som skal hjelpe de med utvikling og vekst, sier Therese Oppegaard.

Therese Oppegaard Validé helse i HelseCampus

GRØNN INDUSTRI: - Validé helse blir et fysisk sted for å skape fellesskap og delekultur. Det begynner i et rom i HelseCampus, men har ambisjoner om å vokse seg inn i en hel etasje, sier Therese Oppegaard, forretningsutvikler i Validé og prosjektansvarlig for Validé helse. (Foto: Hilde Garlid)

-Ved å bruke den samlede innovasjonskraften som finnes i det eksisterende miljøet her i HelseCampus, så gir denne vesle plassen stor verdi for dem som deler kontoret. Når vi samler innovatørene her blir det som en magnet for andre, både større industrielle aktører og investorer, sier hun.