Safer flytter inn i parken

Innovasjonsparken styrker seg på bedrifter som jobber innen helse. Nå har Safer flyttet inn med sine ansatte og partnere. Selskapet driver med pasientsikkerhet, trening av helsepersonell og forskning.

  • AV Hilde Garlid
  • 9. januar 2024
Safer ansatte

NYE I PARKEN: Ansatte i Safer flytter fra Tanke Svilandsgate i Stavanger til Innovasjonspark Stavanger, Ullandhaug med nærhet til HelseCampus, innovative selskap, universitet og nye SUS. (Foto: Merethe Svensen)


SAFER er forkortning for «Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research». Det er organisert som en stiftelse, opprettet i 2005, og er i dag et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.

Formålet er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å trene og simulere. Senteret tilbyr en rekke kurs, og driver også med forskning.

Senterets mål er å bidra til bedret akuttmedisinsk opplæring der man kan trene på vanskelige, sjeldne og potensielt farlige situasjoner under trygge omstendigheter. Pasientsikkerheten er satt i høysetet gjennom at treningen foregår på simulatordukker, og pasienter utsettes dermed ikke for fare eller ubehag. Samtidig gir denne simuleringen mulighet for å utruste helsearbeidere med kjennskap og ferdigheter i hvordan håndtere akuttsituasjoner.