Spennende kontorfellesskap

Et arbeidssted for deg som er din egen arbeidsgiver, gründer, entreprenør, frilanser, eller som jobber i en bedrift med få ansatte og som ønsker en arbeidssituasjon hvor man befinner seg i et fellesskap med andre mindre bedrifter og næringsdrivende.

Kontakt oss for mer informasjon om ledige lokaler.