Klimapartnere får EU-midler

Vi gratulerer gjengen av partnere i prosjektet NEB-STAR som har fått 50 millioner kroner i EU-midler til å gjøre Stavanger til en mer klimanøytral by. Leietakere og partnere med innovasjonsparken er herlig involvert.

  • AV Hilde Garlid
  • 11. mai 2022
Collage NEB STAR

Lær deg navnet NEB-STAR først som sist. NEB er forkortningen for «New European Bauhaus» og STAR er rett og slett, og i all beskjedenhet, STAvangeR.

I alt er det 16 partnere i prosjektet, og vi gratulerer særlig Ungt Entreprenørskap, smartbyklyngen Nordic Edge, Universitetet i Stavanger (UiS), Veni AS og Smedvigs SITE4016 med store og viktige arbeidsoppgaver i prosjektet.

Klimanøytrale byer
Stavanger kommune har satt seg skyhøye, politiske mål om klimanøytralitet innen 2030. Dette EU-prosjektet kan komme dem til unnsetning og speede opp jobben med klimanøytrale løsninger for noen av byområdene i Stavanger. Pedersgaten er nemlig en av adressene for NEB-STAR. Det samme er SITE4016 på Åsen. Det er et stort næringsområde av tilfeldige bygg og virksomheter som Smedvig Eiendom har kjøpt opp. Dette er altså blinket ut til å transformeres om til ett av Europas «fyrtårn» (NEB Lighthouse) innen bærekraft og klimanøytralitet.

-Som første generasjons NEB Lighthouse vil Stavanger bidra til eksperimentering, demonstrasjon, innsikt og veiledning om NEB-prinsipper i urbane overganger. Dette skal vi gjøre i samarbeid med vennskapsbyene Praha og Utrecht, står det i prosjektbeskrivelsen.

Smartbykontoret til Stavanger kommune omtaler nyheten

New European Bauhaus
Det er EU-kommisjonen som deler ut 50 millioner kroner til hver av de fem fyrtårn-prosjektene i Europa, som i alt involverer 13 land. Målet er å skape bærekraftige, inkluderende og vakre, klimanøytrale byrom. Kommisjonens president Ursula von der Leyen sa dette ved prosjektutdelingen:

“I cannot wait to see these New European Bauhaus projects come to life. They will show how the future can look and bring the European Green Deal to our daily lives and living spaces. These projects should become the starting point for a European and worldwide network of New European Bauhaus projects.”

The New European Bauhaus (NEB) har som mål å bygge bro mellom kunst, kultur og utdanning med vitenskap og teknologi. Prosjektet skal være en pådriver for nye ideer, prototyper og produkter, ettersom forskning og innovasjon er hovedkomponenter i NEBs design, levering og formidling.

Bauhaus i denne sammenheng er IKKE byggevarehuskjeden. Det er en tysk utdanningsinstitusjon fra mellomkrigstiden som kombinerte arkitektur, kunst, design og håndverk i sin utdanning av byplanleggere, kunstnere og arkitekter.

LES MER: Bauhaus-skolen

Pedersgaten og SITE4016
I Stavanger er det altså ombygging og endringer i Pedersgaten og næringsområdet SITE4016 som skal gjøres smartere og grønnere, med høy grad av innbyggerinvolvering.

NEB-STAR har i søknaden satt seg fire prinsipper som skal prege endringene av disse to byrommene i årene framover:
• å skape en ny følelse av estetikk for klimanøytrale byer som fanger steders unike kvaliteter, historie og potensial, og generere en følelse av tilhørighet, stolthet og eierskap.

• Å koble på naturen igjen for å øke motstandskraften og en følelse av fellesskap, gi nytt liv til mellomrommene mellom bygninger gjennom mat og natur.

• Skape midlertidige møteplasser i urbane overgangsområder, som omfavner mangfold og styrker identiteten og unikheten til mennesker og steder som trenger det mest.

• Samskapende fordeler både for nabolaget og for byen gjennom multifunksjonell bruk av areal og infrastrukturer.

Her er de 16 partnerne: NTNU (prosjektleder), Stavanger kommune, Veni AS, Smedvig Eiendom AS, Stavanger Sentrum AS, Nordic Edge AS, Universitetet i Stavanger, DOGA, Stiftelsen Norsk Design-og Arkitektursenter, Tøyen Unlimited, Ungt Entreprenørskap Rogaland, Pedersgate Utvikling AS, Arkitektfirma Helen & Hard AS, Operator ICT Prague, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Gemeente Utrecht , Technische Universiteit Delft.